Uutiset

Aluevaltuusto käsitteli tulkkipalveluja ja hyväksyi hyvinvointialueen järjestämissuunnitelman

Aluevaltuusto kokoontui Kotkan kaupungintalolla tiistaina 29.11. Kokouksen tallenne on katsottavissa hyvinvointialueen YouTube-kanavalta.

Tulkkipalvelujen järjestäminen ja liittyminen Monetra Oulu Oy:n osakkaaksi

Kotkan kaupunki on tiedottanut yhteistyösopimuskumppaneille aikeistaan irtisanoa tulkkipalvelujen yhteistyösopimus ja se valmistelee Kotkan tulkkikeskuksen liikkeenluovutusta Monetra Oulu Oy:lle. Vaihtoehtona tulkkipalvelujen järjestämiselle on, että hyvinvointialue liittyy Kotkan kaupungin tavoin Monetra Oulu Oy:n osakkaaksi ja hankkii palvelut jatkossa Hankintalain 15 §:n mukaisena sidosyksikköhankintana.

Aluevaltuusto päätti merkitä yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen hintaan 1290,00 euroa ja liittyä Monetra Oulu Oy:n osakassopimukseen sekä valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan ja liittymissopimuksen.

Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämissuunnitelma hyväksyttiin

Kymenlaakson järjestämissuunnitelmassa käsitellään järjestäjän rooleja ja vastuuta sekä palveluiden nykytilaa ja järjestämisen tavoitteita ja periaatteita. Siinä kuvataan, kuinka Kymenlaakson hyvinvointialue- ja palvelustrategia muuntuvat käytännön toiminnaksi. Tavoitteena on kuvata toimintamalleja, joilla tavoiteltuun tulokseen päästään. Palvelulautakunta valmistelee järjestämissuunnitelman valtuustokausittain.

Aluevaltuusto hyväksyi Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämissuunnitelman.

Kokouksen tallenne

Aluevaltuuston kokouksen tallenne on katsottavissa hyvinvointialueen YouTube-kanavalta.