Uutiset

Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvio päätöksenteossa joulukuussa

Hyvinvointialue on suuri julkishallinnollinen muutos myös rahoituksen näkökulmasta. Aiemmin kuntien ja kuntayhtymien tehtävänä ollut sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rahoitus siirtyy valtionvarainministeriön vastuulle. Rahoitusmalli on uusi myös sitä laatineelle ministeriölle. Hyvinvointialueet käynnistyvät yhtä lukuun ottamatta alijäämäisillä budjeteilla.

Valtiovarainministeriö (VM) on suunnitellut pohjan hyvinvointialueen rahoitukselle muun muassa kuntayhtymien ja kuntien vuoden 2021 tilinpäätöstietojen ja vuoden 2022 budjettien pohjalta. Myönnettävän rahoituksen riittävyyteen vaikuttavat talousarvion suunnittelussa kuitenkin myös koronaviruspandemia ja siitä johtuva hoitovelka, hoitoalan työtaistelut sekä Ukrainan sodan välilliset vaikutukset esimerkiksi energiakustannuksiin. Kymenlaakson hyvinvointialueen ensimmäisessä talousarviossa 2023 lakisääteisten palvelujen tuottamisen kustannukset ovat 46 miljoonaa euroa VM:n rahoitusta ja palvelumaksuja suuremmat.

– Tästä huolimatta kymenlaaksolaisten asukkaiden ja hyvinvointialueen tulevan henkilöstön ei tarvitse huolestua. Olemme tehneet valmistelussa kaikkemme turvataksemme nykyiset palvelut ja niiden jatkuvuuden ensi vuonna. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota henkilöstön palkanmaksun oikea-aikaisuuteen ja oikeellisuuteen valmistelemalla etukäteen niin paljon kuin mahdollista, vt. hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman rauhoittelee.

Talousarviota ja talouden tasapainottamisen toimenpiteitä on valmisteltu koko syksyn ajan. Hyvinvointialueiden rahoituslain mukaan taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä, tällä hetkellä siis vuoden 2025 päättyessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksittäinen taloussuunnitelman vuosi voi olla alijäämäinen, mutta seuraavan kolmen vuoden ajanjakson muina vuosina kertyy vähintään sama määrä ylijäämää. Tätä kutsutaan lyhyemmin talouden tasapainottamisen suunnitelmaksi. Kymenlaakson ensimmäisessä esiteltävässä talousarviossa vuoden 2025 päättyessä talous on tasapainotettu.

Tasapainottamisen toimenpiteet keskittyvät toiminnan kehittämiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen.

– Meillä on monia käytännön keinoja suunnitteilla talouden tasapainottamiseksi. Esimerkiksi käymme tarkoin läpi palveluostot, jotka vievät tällä hetkellä 45 prosenttia koko budjetista. Sieltä pyrimme löytämään säästöjä joko kilpailuttamalla tai punnitsemalla, onko kustannustehokkaampaa tuottaa palvelua itse kuin ostaa se ulkoa, Hagman kertoo.

Lisäksi digitalisaatioon satsaaminen tuo kustannustehokkaita ratkaisuja muun muassa lyhentämällä palveluun pääsyn viivettä ja lisäämällä tehokasta ajankäyttöä. Kolmantena toimenpiteenä Hagman nostaa henkilöstön työhyvinvoinnin.

– Henkilöstössä on poikkeuksellisen suuri määrä poissaoloja. Laadimme erillisen ohjelman henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseksi. Poissaolojen vähentämisen lisäksi ohjelmalla halutaan vaikuttaa työviihtyvyyden sekä henkilöstön veto- ja pitovoiman kasvattamiseen.

Vuoden 2023 talousarviossa esitetty taloudellinen säästötavoite on 27 miljoonaa euroa.

Aluevaltuusto hyväksyy seuraavalle kalenterivuodelle laaditun talousarvion vuosittain. Ennen hyväksymistä aluevaltuustossa aluehallitus käsittelee talousarvion vuodelle 2023 kokouksessaan 12. joulukuuta. Lue lisää talousarviosta aluehallituksen esityslistasta ja listan liitteistä.