Uutiset

Kymenlaakson Digitaalinen sotekeskus -hankkeelle noin 10 miljoonan euron valtionavustus

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Kymenlaakson hyvinvointialueelle noin 10 miljoonaa euroa Kymenlaakson Digitaalinen sotekeskus -hankkeelle vuosille 2023–2025. Hankkeen kehitystyö kohdentuu koronasta aiheutuvan hoitovelan purkamiseen ja hoidon ja palveluiden saatavuuden edistämiseen. Palvelun pääsyä ja palveluiden saatavuutta kehitetään erityisesti digitaalista asiointia kehittämällä.

Kymenlaakson Digitaalisen sotekeskuksen tavoitteena on koota yhteen asiakkaan sähköisen asioinnin kanavat sekä ammattilaisten digitaaliset työvälineet. Digitaalinen sotekeskus palvelee niitä asiakkaita, joilla on valmius asioida sähköisesti tai etänä niissä terveyden- ja sosiaalihuollon asioissa, joissa se on mahdollista. Lisäämällä sähköisiä asiointikanavia vapautetaan ammattilaisten aikaa fyysisissä toimipisteissä niille asiakkaille, jotka ovat heikossa ja haavoittuvassa asemassa tai joilla ei ole mahdollisuutta asioida sähköisesti. Digitaalinen sotekeskus helpottaa asiakkaan palvelun saatavuutta, säästää hänen aikaansa sekä on saavutettavissa helposti verkossa silloin, kun asiakkaalle sopii.

Valtionavustuksella tuetaan toimintamallien uudistamista, edistetään hoito- ja palvelutakuun toteutumista, panostetaan ongelmien nykyistä varhaisempaan tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn, vahvistetaan palveluiden laatua ja kustannusvaikuttavuutta sekä lisätään uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa.

Lisäksi tuetaan hyvinvointialueen terveydenhuollon asiakasohjauksen sekä sosiaalihuollon asiakasneuvonnan ja –ohjauksen kehittämistä. Jatkossa asiakkaan ensimmäisenä kohtaavalla ammattilaisella tulisi olla käytössään järjestelmät, jotka auttavat ammattilaista arvioimaan asiakkaan hoidon tai palveluntarvetta kokonaisvaltaisemmin ja yhdenvertaisemmin.

Tavoitteena on, että hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvä tieto ja palvelut ovat aiempaa tehokkaammin ammattilaisten sekä alueen asukkaiden käytössä. Tulevaisuudessa Kymenlaakson asukkaat voivat hyödyntää erilaisia digitaalisia välineitä aiempaa laajemmin itse- ja omahoidon tukena.

Rahoituksen tuella jatkokehitetään digitaalisena innovaationa Asta-alustaa. Se vastaa uudenlaisella tavalla ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden haasteisiin. Digitaalisen alustan avulla voidaan hallita sujuvasti työvoiman tarjontaa ja tarjota alan ammattilaisille keikkamuotoista työtä.

Hanke toteutetaan Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU) osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Suomen kestävän kasvun ohjelmaa toteutetaan valtakunnallisesti.