Uutiset

Omaolo -palvelussa vilkas vuosi: hengitystietulehdus-, kurkkukipu- ja nieluoirearviot otettiin käyttöön loppuvuodesta

Kymsoten alueella otettiin käyttöön Omaolon hengitystietulehdus-, kurkkukipu- ja nieluoirearviot marraskuun lopussa. Samalla otettiin käyttöön sähköiset ajanvaraukset infektio-oireisille terveysasemien infektiovastaanotoille sekä näiden että muiden oirearvioiden osalta. Oirearviot otettiin käyttöön osana Suomen kestävän kasvun (RRP) ohjelman Kymenlaakson digitaalinen sotekeskus-hanketta.

Edeltävän 12 kuukauden aikana (12/2021-11/2022) ammattilaisten työjonolle lähetettiin yhteensä 6907 oirearvioita, joista koronaoirearvioita on ollut 57 %. Kaikkiaan oirearvioita on Kymenlaakson alueella täytetty 43 568 kertaa, joista koronaoirearviota on ollut 74 %. HUS Koronabotin itsepalveluajanvarauksesta on vastaavana aikana varattu 76 636 koronanäytteenottoa.

Omaolossa on ollut vilkas vuosi. Opiskelijaterveydenhuollon esitietolomake otettiin käyttöön kaikissa toisen asteen kouluissa, ja myös hyvinvointitarkastukset,  -valmennukset ja Terveystarkastus on otettu käyttöön osana hyvinvointivalmentajien ja terveydenhoitajien toimintaa. Myös työttömien terveystarkastusten Hyvinvointitarkastus-pilotti starttasi jouluun alussa kahden terveydenhoitajan voimin. 

Omaolon oirearviot 2022
Omaolon oirearviot v. 2022

Omaolon kehittäminen jatkuu tulevina vuosina osana Suomen kestävän kasvun (RRP) ohjelmaa. Kymenlaakson hyvinvointialueella tullaan ottamaan käyttöön suun-, eturauhasen – ja punkinpureman oirearviot, muu yhteydenotto -lomake, lasten ja nuorten suun terveyden esitietolomake sekä 1,5 -vuotiaan määräaikaistarkastus. Lisäksi muissa hankkeissa ja kansallisessa kehittämisessä parannetaan ammattilaisten käyttökokemusta. Omaolo-käyttöönotot suunnitellaan ja toteutetaan aina yhdessä ammattilaisten kanssa yhteiskehittämisen menetelmin.