Uutiset

Aluevaltuustossa 20.12. hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2023

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu Kouvolan kaupungintalon valtuustosalissa tiistaina 20.12. klo 12. Aluevaltuustossa on esillä muun muassa Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025. Kymenlaaksolaiset voivat seurata kokousta suorana Kymenlaakson hyvinvointialueen YouTube-kanavalta.

Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025

Aluevaltuusto hyväksyy kunkin vuoden loppuun mennessä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuusto hyväksyy myös taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvion 2023 vuosikate on 46,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarviossa on esitetty hyvinvointialueen talouden tasapainolaskelma, joka osoittaa ennakoiduksi kumulatiiviseksi ylijäämäksi 0,5 miljoonaa euroa vuoden 2025 päättyessä.

Aluevaltuustolle esitetään, että aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 ja päivitetyn investointisuunnitelman vuosille 2023–2027 sekä valtuuttaa vt. talousjohtaja Kati Kälviäisen tekemään vähäisiä ja teknisiä muutoksia talousarvioon.

Seuraa kokousta

Aluevaltuuston kokoukset ovat julkisia. Kokousta voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalta.