Uutiset

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion

Aluevaltuusto kokoontui Kouvolan kaupungintalolla tiistaina 20. joulukuuta. Kokouksen asioina olivat muun muassa Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025. Kokouksen tallenne on katsottavissa hyvinvointialueen YouTube-kanavalta.

Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025

Aluevaltuusto hyväksyy kunkin vuoden loppuun mennessä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuusto hyväksyy myös taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvion 2023 vuosikate on 46,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarviossa on esitetty hyvinvointialueen talouden tasapainolaskelma, joka osoittaa ennakoiduksi kumulatiiviseksi ylijäämäksi 0,5 miljoonaa euroa vuoden 2025 päättyessä.

Aluevaltuuston kokouksessa tehtiin muutosesityksiä talousarvioon.

Aluevaltuusto hyväksyi Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 ja päivitetyn investointisuunnitelman vuosille 2023–2027 sekä valtuuttaa vt. talousjohtaja Kati Kälviäisen tekemään vähäisiä ja teknisiä muutoksia talousarvioon.

Kokouksen tallenne

Aluevaltuuston kokouksen tallenne on katsottavissa hyvinvointialueen YouTube-kanavalta.