Uutiset

Aluehallituksessa käsiteltiin terveyspalvelujen asiakasmaksuja

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui vuoden 2022 viimeiseen kokoukseensa 22. joulukuuta. Kokouksen asioina olivat muun muassa hyvinvointialueen terveyspalvelujen asiakasmaksut ja lapsiperheiden tukihenkilö- ja tukiperhepalkkiot ja kulukorvaukset 2023.

Terveyspalvelujen asiakasmaksut

Hallintosäännön mukaan hallitus päättää hyvinvointialueen palveluista perittävistä maksuista ja korvauksista. Suurin osa sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuista perustuu asiakasmaksulakiin ja -asetukseen.

Aluehallitus hyväksyi 1.1.2023 alkaen perittävät Kymenlaakson hyvinvointialueen terveyspalvelujen asiakasmaksut liitteen mukaisesti. Vuoden 2023 aikana selvitetään asiakasmaksuihin liittyvät päivitystarpeet.

Lapsiperheiden tukihenkilö- ja tukiperhepalkkiot ja kulukorvaukset 2023

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on sosiaalihuoltolakiin ja lastensuojelulakiin perustuvaa suunnitelmallista, ohjattua ja tavoitteellista vapaaehtoistoimintaa.

Tukihenkilöpalkkiot maksetaan tapaamiskertojen perusteella. Matkakustannukset korvataan 0,33 €/km tai julkisen liikenteen mukaan. Tukiperheille voidaan korvata tukilapsen kuljettamisesta aiheutuvia kuluja 0,33 €/km, jos tukiperhe hakee lapsen kotoaan. Tukiperhepalkkiot ja kulukorvaukset maksetaan päiväkorvauksen mukaan.

Aluehallitus hyväksyi lapsiperheiden tukihenkilö- ja tukiperhepalkkiot ja kulukorvaukset 1.1.2023 alkaen pykälätekstissä esitetyn mukaisesti.