Henkilöstöjaosto

Aluehallituksessa on henkilöstöjaosto, jossa on 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Aluehallitus nimeää aluehallitusten jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla aluehallituksen jäseniä tai varajäseniä.

Jaoston muiksi jäseniksi voidaan valita aluehallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi myös hyvinvointialueen aluevaltuuston jäsen tai varajäsen. Jaoston jäsenenä ei voi toimia hyvinvointialueeseen tai sen määräämisvallassa olevaan yhteisöön palvelussuhteessa oleva henkilö, rajoitus ei koske aluehallituksen puheenjohtajaa.

Tehtävät

Henkilöstöjaoston tehtävänä on:

  1. toimia työnantajan edustajana,
  2. ohjata ja seurata henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa,
  3. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen,
  4. yhteistoiminnan periaatteet- ohjelman hyväksyminen,
  5. henkilökunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelman periaatteiden hyväksyminen,
  6. ohjata ja seurata henkilöstöä koskevien tunnuslukujen kehitystä,
  7. konserniyhtiöiden henkilöstöpoliittisten linjausten ja niiden toteutumisen seuranta.

Henkilöstöjaoston jäsenet 2022–2025

JäsenVarajäsen
Janne Patjas, PSAimo Rautiainen
Pirjo Mussalo, SDPVerna Sydänmaanlakka, SDP
Jukka Nyberg, SDPHeikki J. Oksanen, SDP
Christa Carpelan, Kok.Jutta Hartikainen, Kok.
Jukka Hallikainen, Kok.Matti Astola, Kok.
Erja Vanhala, Vihr., 31.12.23 astiPetri Pekola, Vas. 31.12.23 asti
Petri Pekkola, Vas. 1.1.24 alkaenErja Vanhala, Vihr., 1.1.24 alkaen

Kokoukset

Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.