Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään monialaisessa yhteistyössä

Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) tarkoittaa toimia ja tehtäviä, joiden tavoitteena on kymenlaaksolaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen. 

Hyte-työ on kaikkien hallinnonalojen yhteistä, eri väestöryhmien voimavaroja vahvistavaa toimintaa, jonka avulla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja ja edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan.

Kymenlaakson alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä (hyte) on tehty monitoimialaisena yhteistyönä Kymsoten koordinoimana nyt kahden vuoden ajan. Ensimmäisen alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistumisen myötä täsmentyivät alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta keskeisimmät haasteet ja samalla yhteiset hyten kehittämiskohteet ja toiminnan painopisteet.

Hyte tarttuu hyvinvointihaasteisiin

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on toimintaa, jolla pyritään vastaamaan tunnistettuihin hyvinvointihaasteisiin ja asetettuihin tavoitteisiin siirtämällä toiminnan painopistettä kohti ennakoivempia palveluja. Tältä osin vastataan myös sote-uudistuksenkin tavoitteisiin: Painopisteen siirtoon ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään toimintaan sekä Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen.

Resursseja yhdistämällä Kymsote, kunnat ja järjestötoimijat ovat kehittäneet vuoden 2021 aikana monialaisena yhteistyönä mm. alueellista elintapaneuvonnan palvelutarjotinta sekä ehkäisevän päihdetyön mallia. Tavoitteena on, että asiakkaan polku ennakoivissa palveluissa selkeytyy sekä kuntalaisille että ammattilaisille.


Näppärä Elma chat-robotti auttaa.

Elma auttaa! Kaipaatko vinkkejä vireämpään arkeen ja hyvinvointiin?
Hyvinvointiin ja elintapoihin liittyviin kysymyksiin saat neuvoa Elmalta. Elintapaohjauksen palvelutarjotin Elma ja Chat-robotti vastaavat kymenlaaksolaisten elintapoihin liittyviin haasteisiin ja kysymyksiin verkossa. Elma neuvoo, tarjoaa testausta, tietoa ja vinkkejä sekä ohjaa tarvittaessa ottamaan yhteyttä ammattilaiseen.

Elintapaohjauksen palvelutarjotin Elma

Kokeile Elmaa!


Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osa-alueella kehitetään myös uusia ryhmäpalvelumuotoja. Näistä tällä hetkellä kehitteillä on elintapaohjauksen malli sekä mielenterveys- ja päihde -asiakkaille suunnattu ryhmätoimintamalli, joita molempia on pilotoitu 2021. Jatkossa on tarkoituksena saada koko Kymenlaaksoon yhtenäiset ryhmäohjausmallit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osa-alueella.

Kehittämistyön vaikuttavuuden aikaansaamiseksi tarvitaan kaikki toimijat avoimeen sekä tasavertaiseen kehittämisyhteistyöhön. Saavutamme tavoitteet yhdessä tehden ja osallistuen. Jokaisella toimijalla on oma roolinsa, mutta kaikilla sama yhteinen maali: hyvinvoiva Kymenlaakso.