Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on aluevaltuuston alainen toimielin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa on kolmetoista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Tehtävät

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa sen palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä hyvinvointialuestrategian linjausten ja palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunta edustaa hyvinvointialuetta ja käyttää hyvinvointialueen puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Lautakunnan yleisenä tehtävänä on suunnitella, kehittää, ohjata ja valvoa vastuualueensa palveluja sekä arvioida toiminnan vaikuttavuutta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet 2022–2025

JäsenVarajäsen
Inka Häkkinen, SDP, puheenjohtajaOuti Kasurinen, SDP
Esko Lavonen, Kok., varapuheenjohtajaJukka Silén, Kok.
Elina Ketonen, Kok.Sinikka Rouvari, Kok.
Saara Kiventöyry-Tocklin, Kok.Jaana Suikkanen, Kok.
Lauri Eerola, Kok.Ari Liljasto, Kok.
Jukka Nyberg, SDPTommi Helkala, SDP
Miia Kurttila, SDPMinni Kuisma, SDP
Risto Kouki, SDPMarkku Porkka, SDP
Carina Jäntti, PSNina Mustonen, PS
Toni Vainikka, PSJanne Pahkala, PS
Mikko Almgren, KDVesa Vainio, KD
Laila Uljas, Kesk.Noora Haimi, Kesk.
Piia Kleimola, Vas.Pirjo Tujula, Vas.

Kokoukset

Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.