Siirry sisältöön

Sosiaalipalveluna tuotettava tukipalvelu

Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä (Sosiaalihuoltolaki 19 §).

Sosiaalipalveluna tuotettavia tukipalveluita ovat ateria-, vaatehuolto-, siivous- ja asiointipalvelu sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävä tai tukeva palvelu.

Tukipalveluja järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi tukipalveluja järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Ohje tukipalveluntuottajalle rekisteriin hakeutumisesta

Sosiaalihuoltolain (19 §) mukaisia tukipalveluja tuottavan palvelutuottajan tulee ilmoittautua Kymenlaakson hyvinvointialueen tukipalveluntuottajarekisteriin. Hyvinvointialueen ohjaus- ja valvontayksikkö hyväksyy palveluntuottajat, ylläpitää rekisteriä, ohjaa palveluntuottajia ja valvoo toimintaa.

Tukipalveluntuottajarekisteriä ylläpidetään PSOP-järjestelmässä, jossa palveluntuottajarekisteriin hakeutuvien palveluntuottajien on täytettävä hakemus. Kymenlaakson hyvinvointialueen ohjaus- ja valvontayksikkö käsittelee hakemuksen ja kutsuu palveluntuottajan tapaamiseen, jossa hakemus käydään läpi yhdessä palveluntuottajan kanssa. Huolellisesti täytetty hakemus ja vaadittavat asiakirjat edistävät hakemuksen käsittelyä.

Hakeutumisen yhteydessä huomioitavia asioita

Palveluntuottajan tulee perehtyä Kymenlaakson hyvinvointialueen Tukipalveluiden sääntö- ja ohjekirjaan 2023.

Alla olevat asiakirjat liitetään Kymenlaakson hyvinvointialueen PSOP-järjestelmään:

Yel-vakuutusote

Palveluntuottajan laatima palvelukuvaus

Sosiaalihuollon omavalvontasuunnitelma

Palveluntuottaja on velvoitettu liittymään Luotettava kumppani -palveluun osoittaakseen tilaajavastuulain mukaisten edellytysten täyttymisen. Luotettava kumppani -palveluun liitytään osoitteessa

Mikäli palveluntuottaja tuottaa palveluja lapsiperheille, tulee yrityksen vastuuhenkilön tilata rikostaustaote. Ote esitetään tapaamisen yhteydessä Kymenlaakson hyvinvointialueen ohjaus- ja valvontayksikölle.

Yhteystiedot

PSOP Käyttäjän tuki

psop@kymenhva.fi

040 4831811

Mari Pohjonen

Valvontapäällikkö

mari.pohjonen@kymenhva.fi

Takaisin ylös