Siirry sisältöön

Yksityisten sosiaalipalvelutuottajien rekisteröityminen

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaan yksityisen palvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sille hyvinvointialueelle, jossa palveluja annetaan.

Hyvinvointialueen on ilmoitettava aluehallintovirastolle (AVI) tiedot rekisterin pitoa varten.

Luvanvarainen sosiaalihuollon palvelu

Luvanvaraisia sosiaalipalveluita ovat jatkuvasti tuotetut ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut. Lupa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella toimitaan. Kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella toimiva palvelutuottaja voi hakea lupaa Valviralta.

Lupa on tuottajakohtainen ja se kattaa kaikki palveluntuottajan mahdollisesti eri toimintayksiköissä tuottamat ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut

Ilmoituksenvarainen sosiaalipalvelu

Ilmoituksenvarainen sosiaalipalvelu on palvelua, jonka vastuuhenkilönä on sosiaalihuollon ammatillinen henkilö. Ilmoituksenvarainen toiminta ei ole ympärivuorokautista palvelua. Ilmoituksenvaraisen sosiaalipalveluntuottajan tulee rekisteröityä aluehallintoviraston rekisteriin ennen toiminnan aloittamista.

Aluehallintoviraston internetsivulta löytyy ilmoituslomake ja ohjeistus- ja täyttöohjeet sekä ilmoitukseen vaadittavat liitteet.

Ilmoituksen arvioitu kokonaiskäsittelyaika Kymenlaakson hyvinvointialueella ja Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on yhteensä enintään 3 kuukautta. Huolellisesti täytetty ilmoituslomake liitteineen edistää asian käsittelyä.

Sosiaalipalveluntuottajan tulee lähettää ilmoitus vaadittavine liitteineen Kymenlaakson hyvinvointialueen kirjaamoon joko sähköpostitse tai postitse. Sähköpostin otsikoksi tulee laittaa ”OHVA + palveluntuottajan nimi”.

Yhteystiedot

Kymenlaakson hyvinvointialueen kirjaamo

Kirjaamon asiakaspalvelu on avoinna arkisin kello 9–15.

Käynti- ja postiosoite: Keskuskatu 19, 48100 Kotka

kirjaamo@kymenhva.fi

040 6296 630

Ohjaus- ja valvontayksikkö

Kymenlaakson hyvinvointialueen ohjaus- ja valvontayksikkö käsittelee ilmoituksen ja kutsuu palveluntuottajan tapaamiseen, jossa ilmoitus käydään läpi yhdessä palveluntuottajan kanssa.

Ilmoituksen ja tapaamisen perusteella laaditaan lausunto, joka lähetetään liitteineen aluehallintovirastoon.

Lisätietoja

Mari Pohjonen

Valvontapäällikkö

mari.pohjonen@kymenhva.fi

Jonna Luhtaniemi

Valvontakoordinaattori

Lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden valvonta

jonna.luhtaniemi@kymenhva.fi

Kaisa Kelkka

Valvontakoordinaattori

Ikääntyneiden palveluiden valvonta

kaisa.kelkka@kymenhva.fi

Kati Klemettilä

Valvontakoordinaattori

Vammaispalveluiden valvonta

kati.klemettila@kymenhva.fi

Jonna Harjula

Valvontakoordinaattori

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden valvonta

jonna.harjula@kymenhva.fi

Takaisin ylös