Jonottamatta tukea mielen­terveyteen

Matalan kynnyksen ja digitaalisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisen tavoitteena on varhaisen tuen parempi saavutettavuus ja palvelujen vieminen asiakkaan luokse helposti verkossa.

Psykososiaalista tukea perustasolla

Tavoitteena on varmistaa oikea-aikainen hoitoon ohjaus ja vaikuttavien psykososiaalisten hoitomenetelmien laaja saatavuus perustason palveluissa. Hoitoon pääsyn toimien kehittämistä ja työnjaon määrittelyä terveysasemien ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa jatketaan. Tavoitteena on luoda eheä palvelupolku hoitoon ohjautumisessa. Yhteistyössä Terapiat etulinjaan -hankkeen kanssa otetaan käyttöön terapianavigaattori, ohjattu omahoidon kokonaisuus sekä psykososiaalisen tuen menetelmiä.

Konseptoimme varhaisen tuen mielenterveyden tukemiseen suunnattua etävastaanottotoimintaa ja pilotoimme sitä. Päihdepalvelujen osalta kehitetään matalan kynnyksen hoitoon ohjautumista ja päihdekuntoutuksen avomallia. Työpaketissa keskitytään lisäksi nuorten matalan palvelujen kehittämiseen. Tavoitteena on rakentaa nuorten päihdepolku ja kehittää Nuorten matalassa tarjottavaa tukea mielenterveys- ja päihdeongelmissa. Nuorten tuen kokonaisuus rakentuu yhteistyössä oppilas- ja opiskeluhuollon kanssa.

Lisäksi Terapiat etulinjaan -hankkeen kautta koulutetaan opiskeluhuollossa sekä nuorten matalan kynnyksen palvelupisteissä työskenteleviä käyttämään IPC ja Cool Kids -interventioita.


Mielenterveyspalvelujen digihoitopolun kautta sain apua helposti ja nopeasti. Löysin palvelun Kymsoten sivuilta Googlen avulla. Asiointipalvelu oli todella helppokäyttöinen, ja pystyin suoraan tekemään testit netissä ja saamaan nopean vastauksen jatkon tarpeelle. Miepän hoitaja otti minuun yhteyttä seuraavana päivänä, sain apua ja asiani nopeasti eteenpäin. Minun oli myös helpompi sähköisesti lähestyä asiaa kuin soittaa jonnekin ja alkaa kertomaan asiaani puhelimessa.


Nuorten psykososiaaliset menetelmät

Nuorten varhaisen psykososiaalisen tuen saatavuutta on parannettu siirtämällä painopistettä perustasolle. Opiskeluhuollossa sekä nuorten matalan kynnyksen palvelupisteissä työskenteleviä on koulutettu käyttämään IPC ja Cool Kids -interventioita. Niiden avulla lasten ja nuorten masennus- ja ahdistusoireita voidaan tunnistaa, ennaltaehkäistä ja hoitaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin parannetaan nuorten varhaisen psykososiaalisen tuen saatavuutta sekä voidaan tunnistaa, ennaltaehkäistä ja hoitaa masennus- ja ahdistusoireita varhaisessa vaiheessa.  

IPC:stä on julkaistu nuorille ja perheille suunnattua materiaalia Mielenterveystalon sivuilla, josta löytyy paljon tietoa nuorten masennuksesta, IPC-menetelmästä, videoita sekä IPC osallistuneiden nuorten tarinoita.


Mielenterveys- ja päihdepalvelujen digipalvelut verkossa

Digitaalisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen avulla halutaan kehittää kevyempiä palvelumuotoja ja madaltaa asiakkaan kynnystä hakea apua. Palvelut ovat käytettävissä nopeasti ja jonottamatta silloin, kun asiakkaalle sopii. Tavoitteena on saada asiakkaalle apua jo ennen kuin palveluntarve tai ongelma kasvaa suureksi.

Kymsoten kehittämät Mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudet digihoitopolut toimivat verkossa, ja tuovat asiakkaalle mahdollisuuden saada apua matalalla kynnyksellä verkossa.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen digitaalinen Asiointipalvelu eli digihoitopolku on toiminut verkossa keväästä 2021 lähtien. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaustiimi näkee asiakkailta tulleet yhteydenotot ja niihin liittyvät esitiedot. Ammattilainen ottaa asiakkaaseen tarvittaessa sitten yhteyttä puhelimitse tai viestillä.

Asiakas voi kirjautua palveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Myös Kymenlaakson hyvinvointialueen chat-robotti ohjaa tarvittaessa kirjautumaan Asiointipalveluun mielialaan liittyvissä kysymyksissä. 

Asiointipalvelusta pääsee myös Alkoholinkäytön itsearvioinnin ja itsehoidon digihoitopolulle, joka julkaistiin syyskuussa 2021. Polulla asiakas voi halutessaan aloittaa itsehoito-ohjelman verkossa tai ottaa yhteyttä ammattilaiseen. Päihdepolku on myös osa Kymenlaakson hyvinvointialueen päihteiden puheeksioton mallia, ja ammattilainen voi ohjata asiakasta pohtimaan omaa alkoholinkäyttöä myös verkossa vastaanotolla tapahtuneen puheeksioton jälkeen.