Kansalliskielilautakunta

Kansalliskielilautakunta on kaksikielisten hyvinvointialueiden lakisääteinen, aluevaltuuston alainen toimielin. Kansalliskielilautakunnassa on viisi jäsentä, jotka ovat kielivähemmistöön kuuluvia henkilöitä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla lautakunnan varsinaisia jäseniä.

Tehtävät

Kansalliskielilautakunnan tehtävänä on

  • selvittää, arvioida ja lausua siitä, miten aluevaltuuston päätökset vaikuttavat kielellisten oikeuksien käytännön toteutumiseen;
  • selvittää, arvioida ja määritellä hyvinvointialueen vähemmistökielellä tarjottavien palvelujen tarvetta sekä seurata näiden palvelujen saatavuutta ja laatua;
  • selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä aluehallitukselle ehdotuksia toimenpiteiksi kielivähemmistön palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseksi sekä henkilöstön kielitaitovaatimuksista ja kielitaidonkehittämisestä; sekä
  • tehdä ehdotuksia kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyötä ja työnjakoa koskevan sopimuksen sisällöstä, antaa sopimuksesta lausunto aluevaltuustolle sekä seurata sopimuksen toteutumista.

Kansalliskielilautakunnan jäsenet ja varajäsenet 2022–2025

JäsenVarajäsen
Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen, KD, puheenjohtajaIsmo Backman, KD

Johan Bardy, RKP, varapuheenjohtajaMax Koski, Kok.
Camilla Björkvist, RKPJane Salama, Kok.
Tom Ögård, PSTuulikki Aksels, PS
Kimmo Ilmasti, Kesk.
Vappu Kuokka, Kesk.

Kokoukset

Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.