Lautakunnat

Kymenlaakson hyvinvointialueella on oltava aluevaltuuston ja aluehallituksen lisäksi tarkastuslautakunta ja kansalliskielilautakunta. Muut toimielimet ovat hyvinvointialueen päätettävissä.

Aluevaltuusto asettaa lautakunnat ja päättää niiden jäsenmäärästä sekä toimi- ja päätösvallasta. Lautakuntien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi. Lautakunnalla on oltava puheenjohtaja ja vähintään yksi varapuheenjohtaja.

Kymenlaakson hyvinvointialueen lautakunnat

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuuston alaisuudessa toimivat seuraavat lautakunnat: