Opiskeluhuolto sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Lakisääteisistä opiskeluhuollon palveluista hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyvät kuntien opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut 1.1.2023 alkaen. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestäminen on aiemmin kuulunut Kymsoten vastuulle. Jatkossa opiskeluhuollon palvelut järjestää hyvinvointialue.

Opiskeluhuollon palvelut kootaan hyvinvointialueen vastuulle ja palveluihin rakennetaan maakunnallinen toimintamalli. Samalla opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit siirtyvät hyvinvointialueen organisaatioon. Opiskeluhuollon palveluiden työntekijöiden lakisääteiset työtehtävät eivät muutu, ja opiskeluhuollon työntekijät toimivat edelleen kouluilla ja oppilaitoksissa.


Opiskeluhuollon uutiskirje 2/2022


Kymenlaaksossa opiskeluhuollon palveluiden yhteiskehittäminen etenee suunnitellusti opiskeluhuollon kuraattoreiden, psykologien, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstön, koulutuksenjärjestäjien ja tulevan hyvinvointialueen ammattilaisten kanssa. Meille kaikille on tärkeää oppilaan ja opiskelijan etu sekä toimintaympäristön tuntemus.

Tehtävänämme on

  • mahdollistaa yhdenvertaiset ja laadukkaat opiskeluhuollon palvelut kaikille Kymenlaakson oppilaille ja opiskelijoille
  • parantaa avun, tuen ja palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta
  • varmistaa yhteisöllisen opiskeluhuollon pysyminen yhteisenä työnä sekä
  • turvata ammattitaitoisen henkilöstön pitovoima ja rekrytointi.

Yhteiskehittämisellä varmistamme opiskeluhuollon toimijoiden laajan osallistumisen yhteisen toimintakulttuurin ja yhteisten toimintamallien rakentamiseen. Rakennamme Kymenlaaksoon opiskeluhuollon palveluihin yhteistä maakunnallista toimintamallia sekä yhteensovittavan johtamisen ja yhteistyön rakenteita hyvinvointialueen ja koulutuksen järjestäjien välille.

Kevään 2022 aikana ohjausryhmä on työstänyt alkukartoitusta, riskianalyysiä, opiskeluhuollon yhteistyörakenteita ja suunnitelmallista yhteistyötä. Projektiryhmässä teemoina ovat olleet yhteinen toimintakulttuuri, yhteisöllinen opiskeluhuolto yhteisenä työnä sekä mahdollisten riskien ja niihin vastattavien toimenpiteiden peilautuminen parhaaseen mahdolliseen tilanteeseen.

Tahtotila olla luomassa yhteisiä maakunnallisia toimintamalleja

Toukokuun kuraattoreille ja psykologeille kohdistetussa infossa avattiin hyvinvointialueelle siirtyvien opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen valmistelun vaihetta. Aihealueina olivat muun muassa sijoittuminen organisaatiossa, tehtävänkuva, työpisteet, toimintakulttuuri, yhdyspintatyö sekä asiakastietojärjestelmät ja kirjaamisalustat. Lisäksi korostui vahva arvostus opiskeluhuollon kuraattoreiden ja psykologien sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstön asiantuntijuutta ja yhteiskehittämisen tahtotilaa kohtaan – halua olla luomassa yhteisiä maakunnallisia tapoja tarjota ja tuottaa opiskeluhuollon palveluja parhaalla mahdollisella tavalla.

Opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit ovat kevään aikana tunnistaneet sekä tehneet näkyväksi työtään ohjaavia arvoja. Ammatillisuus, arvostava ja kunnioittava kohtaaminen sekä luottamuksellisuus ovat työn vahva perusta. Molemmat asiantuntijaryhmät ovat kuvanneet työprosessejaan. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat ja ylilääkäri pohtivat mistä hyvinvointialueen opiskeluhuollon palveluissa tulee olla yhteisesti sovittu. Näitä olivat toimiva oppilaitosyhteistyö, selkeät ohjauskäytännöt ja työnjako eri toimijoiden kesken sekä suunnitelmallisuus. Näistä jatketaan syksyllä opiskeluhuollon palveluiden yhteisessä kehittäjäryhmässä.

Ennen kesätaukoa olemme pyytäneet palautetta yhteiskehittämisestä kaikilta kehittäjäryhmiin osallistuneilta.  Kevään seurannan ja arvioinnin sekä syksyn suunnittelun tueksi on ollut tärkeää kuulla kaikkien osallistujien ajatuksia kehittäjäryhmissä tehdystä työstä. Kesätauon jälkeen jatkamme yhteistä työtä kaikkien kehittäjäryhmien kanssa kohti tavoitteitamme ja samalla turvaamme opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisvastuun hallitun siirtymän kunnista hyvinvointialueelle.

Yhteiskehittämisen etenemisestä ja sen tuloksista viestimme muun muassa tällä sivuilla.

Yhteiskehittämisen tärkeimmät tekijät onnistumiseen: viestintä, osallistuminen ja tuki!

Lisätietoja:
Suvi Vallenius
Projektikoordinaattori
Perhekeskus, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hanke
suvi.vallenius(at)kymsote.fi


Opiskeluhuollon uutiskirje 1/2022


Uutiskirje 1/2022

Lakisääteisistä opiskeluhuollon palveluista 1.1.2023 aloittavien hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyvät kuntien opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestäminen on jo aiemmin kuulunut Kymsoten vastuulle. Jatkossa opiskeluhuollon palvelut järjestää hyvinvointialue.

Opiskeluhuollon yhteiskehittämisen kick-off -tilaisuus järjestetään 1.4. klo 11-12 Teamsin välityksellä. Tilaisuus on kaikille avoin. Julkaisemme Teams-linkin samana päivänä Hyvinvointialueen sivuilla.

Opiskeluhuolto on opetustoimen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdyspinnalla toimiva kokonaisuus. Opiskeluhuollon kokonaisuus rakentuu jatkossakin yhteisöllisestä opiskeluhuollosta ja yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ensisijaista, ehkäisevää ja kohdistuu koko opiskeluyhteisöön. Yksilökohtainen opiskeluhuolto on ehkäisevää ja tukea antavaa.

Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon:     

• koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut

• opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

• monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Opiskeluhuollon palvelut kootaan hyvinvointialueen vastuulle ja palveluihin rakennetaan maakunnallinen toimintamalli. Samalla opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit siirtyvät hyvinvointialueen organisaatioon. Opiskeluhuollon palveluiden työntekijöiden lakisääteiset työtehtävät eivät muutu. Opiskeluhuollon työntekijät toimivat edelleen kouluilla ja oppilaitoksissa.

Organisaatiomuutokseen liittyvistä järjestelyistä on vastannut Kymenlaakson hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). Hyvinvointialueen toimielimet jatkavat työtä maaliskuusta 2022 alkaen.

Miten Kymenlaaksossa valmistaudutaan vuoteen 2023?

Kuntien, koulutuksenjärjestäjien ja hyvinvointialueen väliset yhteistyörakenteet turvaavat palveluiden toimivuuden, yhtenäisen johtamisen ja kehittämisen onnistumista. Rakenteiden lisäksi tarvitaan tahtoa ja kykyä kehittää hyvään yhteistyöhön perustuvaa toimintakulttuuria kaikilla tasoilla.

Hanketyö on käynnistetty tammikuussa ja sen tueksi on perustettu maakunnalliset opiskeluhuollon ohjaus- ja projektiryhmät. Ne koostuvat opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden esimiehistä ja henkilöstöstä.

”Tärkeä lähtökohta yhteiskehittämiselle on oppilaan ja opiskelijan etu sekä toimintaympäristön tuntemus. Yhteiskehittämisellä varmistamme opiskeluhuollon henkilöstön laajan osallistumisen yhteisten toimintamallien rakentamiseen. Kehittämistyön tuloksena Kymenlaaksoon syntyy opiskeluhuollon palveluiden maakunnallinen toimintamalli sekä yhteensovittavan johtamisen ja yhteistyön rakenteet hyvinvointialueen uuden järjestämismallin mukaisesti”, kertoo projektikoordinaattori Suvi Vallenius.

Yhteiskehittämisen etenemisestä ja sen tuloksista tullaan viestimään muun muassa tällä Kymenlaakson hyvinvointialueen sivulla.


Opiskeluhuollon kick-off -tilaisuuden tallenne

Opiskeluhuollon yhteiskehittämisen kick-off -tilaisuus järjestettiin 1.4. klo 11-12 Teamsin välityksellä. Tilaisuus on kaikille avoin Teamsin välityksellä.

Voit katsoa videotallenteen alla olevasta linkistä.

Opiskeluhuollon kick-off -tilaisuus pe 1.4., Teams-tallenne

Mikäli tarvitset tekstityksen tallenteeseen, voit pyytää sen erikseen täältä.

Yhteiskehittämisen tärkeimmät tekijät onnistumiseen: viestintä, osallistuminen ja tuki!