Päätöksenteko ja hallinto

Hallintosääntö

Hyvinvointialueen hallintosäännössä määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jako eri toimielinten välillä. Hallintosäännössä annetaan määräyksiä hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista ja määritellään hyvinvointialueen toimielin- ja viranhaltijarakenne sekä niiden väliset toimivalta- ja vastuusuhteet.

Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosääntö hyväksytään vaiheittain sitä mukaa kuin hyvinvointialueen valmistelu etenee.

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan toistaiseksi Kymsoten tWeb-portaalissa. Löydät hyvinvointialueen viranhaltijapäätökset klikkaamalla alla olevaa painiketta ja valitsemalla Viranhaltija-listasta Kymenlaakson hyvinvointialueen vt. johtaja.

Ilmoitukset

Aluehallinnon kokouskalenterit