Päätöksenteko

Kymenlaakson hyvinvointialueella on 59-jäseninen aluevaltuusto, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Aluevaltuustoon valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut hyvinvointialueella toimitettavissa aluevaaleissa. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta.

Aluevaltuusto asettaa aluehallituksen ja hyvinvointialueen muut toimielimet sekä valitsee hyvinvointialuejohtajan. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Hallintosääntö

Hyvinvointialueen hallintosäännössä määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jako eri toimielinten välillä. Hallintosäännössä annetaan määräyksiä hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista ja määritellään hyvinvointialueen toimielin- ja viranhaltijarakenne sekä niiden väliset toimivalta- ja vastuusuhteet.

Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosääntö hyväksytään vaiheittain sitä mukaa kuin hyvinvointialueen valmistelu etenee.

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan toistaiseksi Kymsoten tWeb-portaalissa. Löydät hyvinvointialueen viranhaltijapäätökset klikkaamalla alla olevaa painiketta ja valitsemalla Viranhaltija-listasta Kymenlaakson hyvinvointialueen vt. johtaja.