Pelastustoimi uudistuu

Pelastustoimi siirtyy yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on tarjota entistä paremmat ja yhdenmukaisemmat pelastustoimen palvelut kaikille. Uudistuksessa turvataan pelastustoimen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tiivis yhteistyö sekä vahvistetaan pelastustoimen ohjausta valtiollisella tasolla.

Kymenlaakson pelastuslaitos on jatkossakin asukkaiden turvana ja tiivis yhteistyökumppani 

Kymenlaakson pelastuslaitoksen kattava palveluverkosto pitää sisällään yhteensä viisi vakinaista paloasemaa, 32 sopimuspalokuntaa sekä kolme sotilaspalokuntaa. Lisäksi Miehikkälän kunnassa toimii Kympen ja Kymsoten yhteinen monitoimiyksikkö. Palveluverkosto takaa jokaiselle kymenlaaksolaiselle turvaverkon, kun onnettomuuksia sattuu tai erilaiset häiriötilanteet, kuten tulvat ja myrskyt, haittaavat asukkaiden arkea.   

Kymenlaakson pelastuslaitos säilyttää asemansa erillisenä toimialana ja tuottaa jatkossakin Kymenlaakson alueelle pelastuslain mukaiset pelastustoiminnan, riskienhallinnan sekä väestönsuojelun palvelut. Pelastuslaitos tukee jatkossakin varautumista ja sen yhteensovittamista mm. Kymen Turvan toimintaa mahdollistamalla. Kymenlaakson pelastuslaitos voi tuottaa entiseen tapaan myös ensivaste- ja ensihoitopalveluita terveydenhuollolle, mikä mahdollistaa pelastustoimen ja ensihoidon tiiviin yhteistyön sekä hyvän suuronnettomuusvalmiuden. 

Kymenlaakson pelastuslaitos tekee tiivistä monialaista yhteistyötä jatkossakin alueensa kuntien ja muiden viranomaisten kanssa – oli kyseessä valmisteilla oleva rakennushanke, kaavoituksen kysymykset, valmiussuunnittelun tuki kunnalle tai viranomaisten yhteinen riskianalyysityö Kymenlaakson alueella. Alueellinen varautumisverkosto Kymen Turva jatkaa toimintaansa ennallaan.  

Pelastustoimi järjestetään jatkossa siten, että se pystyy toimimaan katastrofitilanteissa ja poikkeusoloissa valtakunnallisena järjestelmänä. Tämä edellyttää vahvaa valtiollista ohjausta ja toimintojen yhdenmukaistamista kaikkialla Suomessa.