Poliittinen seurantaryhmä

Poliittisen seurantaryhmän toimikausi päättyi 28.2.2022.

Poliittisen seurantaryhmän tehtävänä oli seurata ja tukea väliaikaisen valmistelutoimielimen työtä. Poliittinen seurantaryhmä toimi siihen asti, kunnes vaaleilla valittu hyvinvointialueen aluevaltuusto ja aluevaltuuston asettama aluehallitus aloittivat toimintansa maaliskuussa 2022. Kymenlaakson hyvinvointialueen poliittiseen seurantaryhmään kuuluivat Kymsoten hallituksen jäsenet ja Kymsoten jäsenkuntien sekä pelastuslaitoksen erikseen nimetyt jäsenet.

Poliittisen seurantaryhmän kokoonpano

Kymsoten hallitus
Seppo Rintamo
Päivi Sippula
Riku Pirinen
Aila Eerola
Veli-Matti Hartikainen
Miia Witting
Mikko Jaanu
Tiina Mikkonen
Markku Pakkanen

Matti Astola
Kari Huovila
Vappu Kuokka

Jäsenkuntien nimeämät edustajat
Jouko Leppänen (Kouvola)
Sami Virtanen (Kotka)
Elina Inkeroinen-Lalu (Hamina)
Toni Vanhala (Pyhtää)
Anja Kivelä (Virolahti)
Tarja Alastalo (Miehikkälä)

Kymenlaakson Pelastuslaitos
Paula Werning

Annikki Niiranen (VATEn puheenjohtaja)
Juhani Carlson (VATEn 2. puheenjohtaja)
Sanna-Riitta Junnonen (VATEn 3. puheenjohtaja)

Läsnäolo- ja puheoikeudella muutosjohtaja Lauri Lehto.

Poliittisen seurantaryhmän esittelijänä toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Annikki Niiranen.

Pöytäkirjat