Rekisteröityjen informoinnit

Oletuskuva

Rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidylle kaikki henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot tiiviissä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa. Informoinnin tarkoituksena on, että rekisteröity saa kattavan ja selkeän kuvan henkilötietojen käsittelyn kokonaisuudesta.

Kymenlaakson hyvinvointialue kokoaa tälle sivulle läpinäkyvän ja kattavan informoinnin kaikista käsittelytoimistaan. Käsittelykohtainen informointi kootaan määrämuotoiselle lomakkeelle. Selkeyden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi käsittelykokonaisuuksien informoinnit pyritään kuvaamaan kattavasti.