Sote-palvelut uudistuvat

Kymenlaaksossa sote-uudistuksen tavoitteena on kehittää alueemme palveluja entistä asiakaslähtöisemmiksi, tehokkaammiksi ja vaikuttavammiksi. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksesta saat tarvitsemasi palvelut helposti ja yhdellä kontaktilla.

Tulevaisuudessa pääset tarvitsemiesi palvelujen piiriin entistä nopeammin ja helpommin. Päätavoitteena on hoitoon ja palveluun pääsy seitsemässä päivässä.

Sinulla on myös käytössäsi aiempaa enemmän digitaalisia asiointipalveluita ja yhteydenottotapoja, kuten digihoitopolkuja, Chatbot, Live chattejä ja sähköinen ajanvaraus. Saat aiempaa enemmän palveluita suoraan kotiisi, verkossa ja silloin kun sinä niitä tarvitset.

Digitaalisten palvelujen kehittäminen sisältyy vahvasti kaikkiin työpaketteihin. Olemassa olevat ja uudet kehitettävät digitaaliset ratkaisut tarjoavat tietoa ja tukea asukkaille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille Kymenlaaksossa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa keskitytään myös digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton tukemiseen sosiaali- ja terveyskeskusten operatiivisessa toiminnassa.

Digitaalisten palvelujen lisäksi tulee myös etäpalvelujen merkitys nousemaan tulevaisuudessa. Tavoitteena on palvella asiakkaita tulevaisuuden sote-keskuksissa ja ohjata etäpalvelujen piiriin ne asiakkaat, joiden hoito tai palvelu on etänä mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen tavoitteena on:

  • Hoitotakuu toteutuu ja asiakas pääsee tarpeensa mukaiseen hoitoon viiveettä.
  • Akuuttipalveluiden suhteellinen osuus pienenee nykytilanteesta. Tavoite koskee erityisesti päivystyskäyntejä sekä lasten ja nuorten kiireellisiä sijoituksia.
  • Kotona asuvat ikäihmiset saavat tarvitsemansa avun ja palvelut, jolloin heidän ei tarvitse turvautua päivystykseen.
  • Asiakkaat saavat tarvitsemansa avun helposti, pääsevät oikeantasoisten palveluiden piiriin ripeästi ja heidän asiansa etenee palvelujen välillä viiveettä.
  • Sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyys kohenee.