Strategia

Aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialueen strategian 27.9.2022 vuosille 2023–2025.

Hyvinvointialuestrategian tehtävänä on kuvata hyvinvointialueen toiminnan ja kehittämisen painopisteitä tuleville vuosille sekä linjata hyvinvointialueen palvelujen toteutukseen ja kehittämiseen liittyvät tavoitteet.

Hyvinvointialuestrategian osaksi laaditaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia, jossa määritellään, millaisia tavoitteita palvelujen saatavuudelle ja saavutettavuudelle asetetaan, ja miten alueen palveluverkkoa ja lähipalvelujen saatavuutta kehitetään. Pelastustoimen osalta laaditaan palvelutasopäätös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian rinnalle.

Tutustu strategiaan