Talous

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarvio ja taloussuunnitelma noudattavat hyvinvointialueen strategiaa.

Hyvinvointialueen laskutustiedot