Siirry sisältöön

Psykiatrian ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Psykiatrian ja päihdekuntoutujien asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka psykiatrian tai päihdeongelman vuoksi tarvitsevat arjen tukea asumisensa turvaamiseksi.

Asumispalvelut jaetaan kolmeen ryhmään sosiaalihuoltolain mukaisesti: tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen.

Tuettu asuminen

Tuetulla asumisella tarkoitetaan itsenäistä asumista, jota tuetaan sosiaaliohjauksella. Tuettua asumista järjestetään henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee hyvinvointialueen apua tai tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. 

Yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan hyvinvointialueen järjestämää asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa henkilön hallinnassa on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa asukkaille on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa. Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilölle, joka tarvitsee sitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on alentunut ja ohjauksen, hoidon ja huolenpidon tarpeensa kohonnut esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi. 

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautisella palveluasumisella tarkoitetaan asumista yhteisöllistä toimintaa tarjoavassa esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa henkilöllä on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa hän saa asumisyksikön henkilöstöltä viipymättä ja vuorokaudenajasta riippumatta tarvitsemaansa ohjausta, hoitoa ja huolenpitoa myös äkilliseen tarpeeseensa.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen sisältää henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisen vuorokaudenajasta riippumattoman ohjauksen, hoidon ja huolenpidon, toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan, ateriat, vaatehuollon, siivouksen sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan.

Palveluasumista on toteutettava niin, että henkilön yksityisyyttä kunnioitetaan ja hänen osallisuuttaan tuetaan. Lisäksi on huolehdittava, että henkilöllä on mahdollisuus saada tarvitsemansa lääkinnällinen kuntoutus ja muut terveydenhuollon palvelut. 

Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään henkilölle, joka tarvitsee päivittäin vuorokaudenajasta riippumatta jatkuvaa ohjausta, hoitoa ja huolenpitoa tai vaativaa ammatillista hoitoa, joiden järjestäminen kotihoitona, omaishoitona, perhehoitona tai muulla tavalla ei ole mahdollista tai asiakkaan edun mukaista.

Asumispalvelua järjestetään henkilön tarpeen mukaan pitkäaikaisesti tai lyhytaikaisesti. Lyhytaikainen asuminen voi olla tilapäistä tai säännöllisesti toistuvaa.

Mielenterveys- ja päihdeavososiaalityö

Psykiatrian poliklinikoiden moniammatillisissa työryhmissä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Heidän tehtävänään on tukea monipuolisesti asiakkaan elämänhallintaa terveyssosiaalityön keinoin sekä arvioimalla sosiaalipalvelujen tarvetta. Työmenetelminä ovat mm. palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelmien laatiminen. He tekevät tarvittaessa esimerkiksi päihdelaitoskuntoutukseen liittyvät palvelutarpeen arvioinnit.

Vierailuohjeet asumisyksiköissä

  • Tarttuvien tautien ehkäisyn kannalta on tärkeää, että asumisyksiköissä käy vain terveitä vierailijoita.
  • Vierailijan tulee huolehtia käsihygieniasta. Suosittelemme maskin käyttöä sisätiloissa.
  • Henkilökunnalta saa tarkempia yksikkökohtaisia ohjeita, joita tulee noudattaa.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksiköt ja yhteystiedot

Kymenlaakson hyvinvointialueen omien asumispalveluyksikköjen vastuuhenkilöt

Milla Räsänen

Toimintayksikön päällikkö

040 572 8571

Leila Tylli

Toimintayksikön päällikkö

040 5122 315

Yksityisten asumispalveluyksikköjen vastuuhenkilö

Karoliina Virtala

Toimintayksikön päällikkö

Yksityiset asumispalveluyksiköt

 044 223 8973

Takaisin ylös