Tietoa hyvinvointialueesta

Kymenlaakson hyvinvointialue järjestää alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 161 000 asukkaan Kymenlaakson hyvinvointialueeseen kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Mikä on hyvinvointialue?

Hyvinvointialue on julkisten palvelujen organisaatio, joka järjestää alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut 1.1.2023 alkaen. Suomeen on perustettu 21 hyvinvointialuetta, jotka muodostuvat pääosin maakuntajaon pohjalta. Valtio rahoittaa hyvinvointialueiden toiminnan.

Hyvinvointialueuudistus tarvitaan yhdenvertaisten palvelujen varmistamiseksi, kaventamaan hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitsemään kustannusten kasvua. Tavoitteena on siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä peruspalveluihin ja ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin sekä parantaa hoitoon pääsyä. Pelastustoimen osalta tavoitteena on parantaa turvallisuutta, ja varmistaa valtakunnallisesti yhtenäinen ja häiriötön pelastustoimen järjestelmä.

Organisaatio

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaaleilla valittu 59-jäseninen aluevaltuusto ja toimintaa johtaa aluevaltuuston valitsema aluehallitus. Kymenlaakson hyvinvointialueen lautakunnat ovat tarkastuslautakunta, kansalliskielilautakunta, aluevaalilautakunta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, palvelulautakunta ja turvallisuuslautakunta. Lisäksi hyvinvointialueella on henkilöstöjaosto ja yksilöjaosto. Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet ovat nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto.

Hyvinvointialuejohtajan tehtävänä on johtaa hyvinvointialueen hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtaja johtaa ja kehittää hyvinvointialueen toimintaa aluehallituksen alaisuudessa.

Kymenlaakson hyvinvointialueella on viisi toimialaa: terveyden ja sairaanhoidon palvelut, sosiaalipalvelut, pelastustoimi, konsernipalvelut sekä strategia- ja integraatiopalvelut. Toimialat jakautuvat tulosalueisiin.

Organisaatiokuvat

Kaavio Kymenlaakson hyvinvointialueen luottamushenkilöorganisaatiosta.
Kaavio Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstöorganisaatiosta.

Lue lisää

Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivut

Kymenlaakson hyvinvointialueen käynnistyessä löydät tietoa palveluista ja organisaatiosta kolmelta jo ennestään tutulta verkkosivustolta. Päätöksentekoon ja hallintoon liittyvät tiedot löydät osoitteesta www.kymenhva.fi, sosiaali- ja terveyspalvelut osoitteesta www.kymsote.fi ja pelastustoimen osoitteesta www.pelastustoimi.fi/kymenlaakso.

Vuoden 2023 aikana avautuu Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivusto, joka kokoaa allensa palvelujen, asioinnin, hallinnon ja päätöksenteon tiedot. Julkaisun jälkeen uudet Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivut korvaavat nykyiset www.kymenhva.fi -sivut. Samalla www.kymsote.fi suljetaan. Pelastustoimen sivut ovat osa valtakunnallista sivustoa, joka palvelee Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivujen rinnalla myös jatkossa.