Tietoa uudistajille

Kymenlaakson sote-uudistuksen hankkeilla tuetaan sote-palvelujen tuottamista, järjestämistä ja uudistamista.

Hankkeiden lähtökohtana on ollut kansallinen sote-uudistus ja Kymsoten tarpeet ja lähtökohdat palvelujen ja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi. Hankkeet luovat valmiuksia Kymenlaakson hyvinvointialueelle kehittämällä digitaalisia palveluita, parantamalla asiakasohjausta ja kehittämällä tiedolla johtamisen toimintamalleja. Lisäksi vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyötä uudistamalla yhteistyörakenteita ja ottamalla käyttöön digitaalisia ratkaisuja.

Tulevaisuuden sote-keskus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa rakennetaan Kymenlaaksoon tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta, jossa pääset tarvitsemiesi palveluiden piiriin yhdellä kontaktilla. Tavoitteena on myös, että palvelujärjestelmämme tunnistaa henkilöitä, joiden palvelujen tarve on kasvanut ja työntekijöillä on välineet, joilla pystymme auttamaan näitä henkilöitä. 

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteena on palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen.

Sote-keskuksesta palvelujen piiriin yhdellä kontaktilla

Kehittämistyöllä Kymsote rakentaa Kymenlaakson tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta, jossa asiakas pääsee tarvitsemiensa palveluiden piiriin nopeasti ja oikea-aikaisesti. Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa Kymenlaaksossa on asiakkaiden tarpeiden mukaiset, tehokkaat ja moniammatillisesti toimivat palvelut.  Tätä työtä tukemaan Kymsote on saanut valtionavustusta, jonka avulla muutostyötä tehdään.

Kymsoten asukkaille kehitystyö näkyy mm. keskitetyn asiakasohjaustoiminnon toteutumisena, etäpalvelukokeiluina, uusien lääkäri- ja hoitajavastaanottojen toimintamallina ja yhteisasiakasvastaanottoina. Näiden lisäksi koulutamme henkilökuntaamme sekä nuorille että aikuisille suunnattujen lyhytterapioiden laajempaan käyttöönottoon.

Mitä kehittämistyö konkreettisesti tarkoittaa?

Terveysasemien vastaanottotoiminnan kehittämisessä vahvistetaan lääkäri-hoitaja yhteistyötä. Tavoitteena on, että asiakkaan hoitopolku on selkeä ja ammattilaisten tekemä päällekkäinen työ poistuu. Tämä tarkoittaa konkreettisesti ammattilaisten välisten ohjauskäytäntöjen, ohjeiden ja roolien selkiyttämistä ja uudistamista. Tämän lisäksi selkiytämme ammattilaisten konsultaatio- ja toimintamalleja, jotka mahdollistavat asiakkaalle paremman ja aiempaa nopeamman hoidon toteutumisen.

Digitaalisia ja etäpalveluja

Palveluita kehitettäessä perinteisten palveluiden rinnalle nostetaan erilaisia sähköisiä palveluita. Kymsote on asettanut tulevaisuuden tavoitteekseen, että viiden vuoden kuluessa palveluista 30 % tulee tuottaa sähköisesti.

Lähitulevaisuudessa sinua voidaan palvella etänä, omalta kotisohvaltasi. Jotta tämä on mahdollista, on etäpalveluita rakennettava. Ensimmäisenä etätoimintojen kehittämisessä pilotoidaan etälääkäritoimintaa. Myös astmapotilaan ja mielenterveyspotilaan hoidon ohjausta on parannettu digitaalisten palveluiden avulla.

Digitaalista asiointia kehitetään siten, että asiakas voi tulevaisuudessa käyttää yhdeltä sivustolta hänen tarvitsemiaan Kymsoten digitaalisia palveluja. Näitä voivat olla esimerkiksi ajanvaraus, sähköiset lomakkeet tai viestiminen ammattilaisen kanssa. Ammattilaiselle tämä tarkoittaa asiakkaan ohjaamista etäpalveluun hoidon eri vaiheissa. Myös yhteydenpito asiakkaaseen tulee helpottumaan digitaalisen kehitystyön kautta. Vuorovaikutuskanavia on lisätty, esimerkiksi Omaolo-palvelun ja chat-palveluiden kehittäminen.


Yhteystiedot

Hihat on kääritty – kerromme mielellämme lisää!

Hanketoimisto

Kehittämispäällikkö Ninni Taavitsainen,
ninni.taavitsainen(at)kymsote.fi, p. 040 146 9323

Talousasiantuntija Johanna Lindroos
johanna.lindroos(at)kymsote.fi

Projektiassistentti Paula Niemelä
paula.niemela(at)kymsote.fi

Hankkeet

Yhteisasiakasvastaava Milena Vanhala,
milena.vanhala(at)kymsote.fi

Projektityöntekijä/sosiaalityöntekijä Jenni Pyötsiä
jenni.pyotsia(at)kymsote.fi

Koulutusylilääkäri (PTH) Päivi Matsi
Paivi.matsi(at)kymsote.fi

Projektityöntekijä Hanna Hovi
hanna.hovi(at)kymsote.fi

Projektivastaava Niina Valokorpi-Hirvonen, Miepä-palvelut
Niina.valokorpi-hirvonen(at)kymsote.fi

Digikoordinaattori Juhana Haavisto
juhana.haavisto(at)kymsote.fi

Projektityöntekijä Iida Kaurala
Iida.kaurala(at)kymsote.fi

Projektivastaava Tarja Tammekas, Perhekeskus
tarja.tammekas(at)kymsote.fi

Hankepäällikkö Sirpa Mäntynen, Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ICT-muutostuki
sirpa.mantynen(at)kymsote.fi, p. 040 489 8234

Projektipäällikkö Noora Haimi, Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke, noora.haimi(at)kymsote.fi

Projektipäällikkö Jenni Vuolahti, Työkykyä tukemassa -hanke
jenni.vuolahti(at)kymsote.fi

Kehittämispäällikkö Sanna Koste, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
sanna.koste(at)kymsote.fi, p. 040 726 9992

Asiakaskokemuspäällikkö Kaarina Tilli
kaarina.tilli(at)kymsote.fi

Viestintä

Viestinnän kehittämispäällikkö Milja Helin
milja.helin(at)kymsote.fi, p. 040 194 3376