Tietosuoja

Oletuskuva

Tälle sivulle kootaan tietoa Kymenlaakson hyvinvointialueen tietosuoja-asioista. Sivut täydentyvät ja valmistuvat hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa.

Tietosuojan tarkoituksena on turvata rekisteröidyn oikeudet ja vapaudet, yksityisyys sekä oikeusturva. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Henkilötietojen käsittelyn on aina perustuttava lakiin. Henkilötietojen käsittelystä säätää EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä kansallinen tietosuojalaki. Näiden lisäksi käsittelyä ohjaa erityislainsäädäntö, jonka sääntelyn tulee olla yhdenmukainen tietosuoja-asetuksen säädösten kanssa.

Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella. Henkilötietojen käsittelystä saa kattavaa informaatiota tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta tietosuoja.fi.

Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilötietojen käsittelystä informoidaan rekisteröityjä lain edellyttämällä tavalla. Informoinnit kootaan Rekisteröityjen informoinnit-sivulle.