Työkyvyn tuki kaikille

Työkykyä tukemassa Kymenlaakso -hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa työkykyohjelmaa vuosille 2021-2022.

Hankkeen tavoitteita ovat:

  • Tukea osatyökykyisten työttömien työ- ja toimintakykyä ja edistää heidän työllistymistään ja työssä pysymistään. 
  • Tuoda työkyvyn arviointi ja työkyvyn tuen palvelut osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta yhdenvertaisesti kaikkien saataville.
  •  Yhdenmukaistaa ja kehittää Kymenlaakson monialaisten työelämäpalveluiden työkykytiimin toimintamallia, asiakasohjausta ja palvelupolkua.

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote), Kymsoten kunnat (Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti, Miehikkälä), TE-toimisto, Kela sekä järjestöt ja kolmannen sektorin toimijat.

Hankkeessa työskentelee täyspäiväisesti projektipäällikkö, kehittäjä-fysioterapeutti sekä kehittäjä-työhönvalmentaja. 

Kokonaisvaltaista tukea asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi

Monialaisessa työelämäpalvelussa asiakkuus alkaa perehtymällä asiakkaan kokonaistilanteeseen. Monialaisen työelämäpalvelun perustana on yhteistyösopimus, jonka osapuolet –  Kymsote, TE-palvelut, Kela ja Kymenlaakson kunnat – tarjoavat kukin asiantuntijuutensa ja laajat palveluvalikoimansa pitkään työtä hakeneen asiakkaan työllistymisen edistämiseen. Viittä tuhatta kymenlaaksolaista asiakasta palvelee noin 80-henkinen joukkue, joista puolet on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja puolet TE-palveluiden asiantuntijoita. Asiakaspalvelussa työskentelee sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, TE-asiantuntijoita, yksilövalmentajia, työhönvalmentajia, terveydenhoitajia, fysioterapeutteja, lääkäri, psykologi ja Kelan työkykyneuvoja. Asiakkaita voidaan tavata Monialaisen työelämäpalvelun toimipaikoissa Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa sekä terveysasemilla.

Monialaisessa työelämäpalvelussa selvitetään aluksi asiakkaan kokonaistilanne: koulutus, työura, vahvuudet, voimavarat, sosiaalinen ja terveydellinen tilanne sekä asiakkaan omat työllistymisen tavoitteet. Palveluun liitetään asiakkaan tarpeen mukaan joukko Monialaisen työelämäpalvelun ammattilaisia, jotka ohjaavat, neuvovat ja tukevat häntä kuntoutumisen ja työllistymisen polulla. Asiakkaan kanssa yhdessä laaditaan aktivointi- tai monialainen työllistymissuunnitelma. Suunnitelmaa tarkastellaan säännöllisesti yhdessä asiakkaan ja hänen palvelussaan mukana olevien toimijoiden kanssa.

Monialaisen työelämäpalvelun Työkykytiimissä koordinoidaan työttömien työkyvyn ja terveydentilan selvittelyjä sekä tuetaan asiakasta yksilöllisen kuntoutumissuunnitelman toteuttamisessa. Palvelu toteutetaan yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Työkykytiimin työskentelyn tavoitteena on arvioida asiakkaan työkykyä, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen ja tuottaa arvioinnin pohjalta asiakkaalle jatkosuunnitelma.