Usein kysyttyä

Tälle sivulle kootaan yleisiä kysymyksiä ja vastauksia hyvinvointialueesta. Lisää kysymyksiä voi lähettää hyvinvointialueen viestinnän sähköpostiin. Kysymykset vastauksineen voidaan julkaista tällä sivulla.

Mitä tapahtuu henkilöstölle?

Kymsoten, Kympen ja kuntien oppilashuollon työntekijät siirtyivät tehtäviensä kanssa hyvinvointialueelle säilyttäen siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Vuoden 2023 alusta lähtien Kymenlaakson hyvinvointialueen organisaatiossa työskentelee noin 7 000 henkilöä.

Miten muutos näkyy asukkaille?

Muutos ei näy alkuvaiheessa juurikaan asukkaille. Uudistus on tarpeellinen, koska tällä hetkellä Suomessa asukkaiden yhdenvertaisuus palvelujen saannissa ei toteudu. Tarvitaan vahvemmat järjestäjät vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta siten, että asukkaiden oikeus saada palveluja toteutuu yhdenvertaisesti.

Miksi muutos tehdään?

Suomessa oli ennen uudistusta yli 200 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen organisaatiota. Toimijoiden resurssit ja ammattitaito vaihtelevat merkittävästi. Julkiset varat eivät ilman uudistusta riittäisi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen, koska väestö ikääntyy ja keskittyy kasvukeskuksiin. Vahvemmat ja isommat toimijat mahdollistavat laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut.

Kuka muutosta valmisteli?

Kymenlaakson hyvinvointialueen valmistelun aloitti kesällä 2021 väliaikainen valmistelutoimielin, johon valittiin edustajat kaikista Kymenlaakson kunnista. Mukana olivat myös edustajat Kymsotesta sekä Kymenlaakson pelastuslaitokselta. Aluevaltuusto ja aluehallitus jatkoivat valmistelua yhdessä viranhaltijoiden kanssa maaliskuussa 2022.

Miten kuntien asema muuttuu Kymenlaaksossa?

Kunnat eivät jatkossa rahoita sote-palveluita, vaan rahoittaja on valtio. Osa kuntaveroista menee jatkossa valtion kassaan.

Kuntia ja hyvinvointialueita yhdistävät asukkaat. Kymenlaaksolaisten palvelut, arjen turvaaminen ja hyvinvointi ovat kuntien ja hyvinvointialueen yhteisellä vastuulla.

Mistä hyvinvointialueen rahoitus tulee?

Valtio rahoittaa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut. Vastaava rahoitusvelvoite poistuu kunnilta.

Kuinka iso muutos on Kymenlaaksossa verrattuna muuhun Suomeen?

Kymenlaaksossa on otettu jo askelia kohti hyvinvointialuetta: Kymsote ja Kympe ovat palvelleet jo koko Kymenlaaksossa. Muutos on siis pienempi verrattuna alueisiin, joilla sote- ja pelastuspalvelut toteutuvat kuntakohtaisesti.

Mitä valittava aluevaltuusto tekee ensimmäisen vuoden?

Vuoden 2022 aikana päättäjät valmistelevat uutta hyvinvointialuetta siten, että se voi häiriöttä käynnistyä 1.1.2023. Hyvinvointialueen päättäjät valitsevat esimerkiksi johtajan hyvinvointialueelle. Lisäksi he päättävät mm. hyvinvointialueen strategiasta ja johtamisjärjestelmästä.

Miten käy Kymsoten yhtymävaltuustolle ja päätöksenteolle?

Kymsoten yhtymävaltuusto jatkaa vuoden 2022 loppuun asti. Vaaleilla valittu aluevaltuusto korvaa Kymsoten yhtymävaltuuston vuoden 2023 alussa, jolloin hyvinvointialue aloittaa toimintansa. Valmisteluvaiheessa Kymsoten yhtymävaltuusto ei päätä uutta hyvinvointialuetta koskevista asioista kuulematta valittua aluevaltuustoa.

Kuka omistaa jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kiinteistöt?

Uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen omistus pysyy nykyisillä omistajilla ja vuokrasopimukset jatkuvat entisellään.

Miten käy maakuntavaltuustojen ja maakuntaliittojen?

Maakuntavaltuusto, -hallitus ja maakuntaliitto säilyvät toistaiseksi ennallaan.

Mitkä ovat Kymenlaakson kipupisteitä uudistuksessa?

Kymenlaaksossa korostuvat mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä nopeasti ikääntyvä väestö.

Hyvinvointialueen rahoitus muodostuu pitkälti väestömäärästä. Kymenlaaksossa muuttoprosentti muille alueille on verrattain iso, joten jokainen alueelta pois muuttava henkilö vaikuttaa hyvinvointialueemme tulevaan rahoitukseen vähentävästi.

Kymenlaaksossa asukkaiden tarve sosiaali- ja terveyspalveluille on suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Jotta rahoitus saadaan riittämään, Kymenlaakso tarvitsee uusia keinoja tuottaa palveluja kustannustehokkaasti.