Siirry sisältöön

Ravitsemusterapia on käytännönläheistä ohjausta

Ravitsemusterapian avulla edistetään terveyttä ja ehkäistään ja hoidetaan monia sairauksia. Ravitsemusterapian lähtökohtana ovat asiakkaan ruokailutottumukset, elämäntilanne ja sairaudesta aiheutuvat erityistarpeet. Ravitsemusterapeutti arvioi asiakkaan ravitsemustilaa, energian ja ravintoaineiden tarvetta, ruoankäyttöä ja ravinnonsaannin riittävyyttä, sekä antaa ravitsemusohjausta ja tukea syömisen haasteisiin. Ravitsemusterapeutin ohjaus on käytännönläheistä ja ohjauksessa käydään läpi arkipäivän ruokailuun liittyviä kysymyksiä.

Ravitsemusterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä tai sovitun hoitokäytännön mukaisesti. Ravitsemusterapiaa saat lähi-, video- ja puhelinvastaanottona. Ohjaus toteutetaan joko yksilöllisesti tai ryhmässä. Myös asiakkaan läheiset ovat tervetulleita mukaan ohjaustilanteisiin. Ravitsemushoito edellyttää usein yhteistyötä omaisten ja lähihenkilöiden sekä lähes kaikkien asiakkaan hoitoon osallistuvien ammattiryhmien kanssa. 

Kymenlaakson hyvinvointialueella työskentelee yhteensä yhdeksän ravitsemusterapeuttia. Ravitsemusterapeutin toimenkuvaan sisältyy yksilö- ja ryhmäohjauksen lisäksi myös terveyden edistäminen sekä erilaiset ravitsemukseen liittyvät koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävät.

Ravitsemusterapeuttien yhteystiedot

Harriet Kupiainen

Kymenlaakson keskussairaala, lapset ja nuoret

harriet.kupiainen@kymenhva.fi

044 269 1534

Elisa Nevalainen

Kymenlaakson keskussairaala, aikuiset

elisa.nevalainen@kymenhva.fi

044 223 1678

Marjo Rantala

Kymenlaakson keskussairaala, aikuiset

marjo.rantala@kymenhva.fi

044 223 1724

Henna Sippola

Ratamokeskus, erikoissairaanhoito ja osastot

henna.sippola@kymenhva.fi

040 488 4617

Jasmin Mattsson

Psykiatrian poliklinikat, aikuiset

jasmin.mattsson@kymenhva.fi

040 630 6698

Sari Aapro

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala

sari.aapro@kymenhva.fi

044 223 1898

Ilana Stolberg

Karhulan sairaalan poliklinikka, Kotka

ilana.stolberg@kymenhva.fi

040 620 2955

Iida Niemi

Haminan terveysasema, Virolahden terveysasema, Kalevankadun toimipiste, Kouvola

iida.niemi@kymenhva.fi

040 485 3446

Mirja Kolehmainen

Kalevankadun toimipiste, Kouvola

mirja.kolehmainen@kymenhva.fi

040 486 5534

Takaisin ylös