Siirry sisältöön

Asiakaspalaute

Kymenlaakson hyvinvointialueella haluamme antaa asiakkaillemme asiantuntevaa ja asiakaslähtöistä palvelua. On tärkeää, että saamme sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista palautetta, jotta saamme ymmärryksen missä olemme onnistuneet ja missä meidän tulee kehittää toimintaamme.

Palauteen antoon suosittelemme ensisijaisesti Palautepalvelua. Sen kautta voit antaa kiitosta, kritiikkiä tai kehittämisehdotuksia hyvinvointialueen toiminnasta. Palautetta voit antaa omasta tai läheisesi palvelusta. Jos haluat palautteeseen vastauksen, jätä yhteystietosi sille varattuun kohtaan. Pyrimme vastaamaan palautteeseen 10 vuorokauden sisällä saapumisesta. Kesäloma-aika saattaa aiheuttaa viivettä vastauksissa.

Älä kirjaa palautteeseen henkilötunnustasi tai muuta arkaluonteista tietoa tietosuojan varmistamiseksi. Tietosuojasyistä emme vastaa henkilökohtaista hoitoasi koskeviin kysymyksiin palautejärjestelmän kautta. Ota näissä tapauksissa yhteyttä asiaasi hoitavaan yksikköön.

Voit antaa asiakaspalautetta myös seuraavilla tavoilla:

Muut kanavat toimintamme kehittämiseen

Laskuun liittyvät kysymykset ja asiakasmaksun oikaisuvaatimus

Jos sinulla on laskuun liittyviä kysymyksiä tai olet tyytymätön palvelusta perittävään asiakasmaksuun, voit tehdä oikaisuvaatimuksen.

Asiakirja- ja tietopyyntö ja henkilötietojen oikaisupyyntö

Sinulla on oikeus tehdä pyyntö omiin asiakirjoihisi tai tietoihisi liittyen tai pyytää rekisteritietojesi oikaisua. Voit vaatia itseäsi koskevien henkilötietojen, kuten potilastietojen tai sosiaalihuollon asiakkuuden tietojen korjaamista, jos ne ovat mielestäsi virheellisiä, tarpeettomia tai puutteellisia. Tiedon korjaamisvaatimus toimitetaan kirjallisena ja sen tulee olla yksilöity ja perusteltu.

Vainajan tietoja voidaan luovuttaa perustellusta syystä vain asianosaisille.

Ilmoitus vaaratapahtumasta

Mikäli epäilet, että oma tai läheisesi asiakas- tai potilasturvallisuus on vaarantunut, sinulla on mahdollisuus tehdä asiasta vaaratapahtumailmoitus.

Vahinko tai tapaturma hoidon aikana

Voit olla oikeutettu korvaukseen hoidon aikana aiheutuneesta henkilövahingosta, lääkkeen haittavaikutuksista, omaisuutesi vahingoittumisesta tai tapaturmasta.

Muistutus

Mikäli jokin hoitoosi liittyvä asia on jäänyt epäselväksi tai olet tyytymätön hoitoosi ja/tai kohteluusi, kannattaa asiaa selvittää ensisijaisesti hoitoa antaneen henkilön tai hänen esihenkilönsä kanssa. Avoimella keskustelulla voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset sekä korjata puutteet saman tien, eikä muita toimenpiteitä tarvita.

Jos hoitoa tai kohtelua koskeva ongelma on mielestäsi vakava ja keskustelusta ei ollut apua, sinulla on lakisääteinen oikeus tehdä asiasta muistutus. Muistutus osoitetaan palvelua tarjoavan yksikön johtajalle. Muistutuksen voi tehdä asiakas, potilas tai hänen omaisensa tai läheisensä kirjallisena. Muistutuksen tekemisessä auttaa tarvittaessa potilasasiavastaava tai sosiaaliasiavastaava.

Muistutuksen tekeminen

Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman tarkkaan, mihin asiaan tai asioihin olet tyytymätön. Muistutuksessa on hyvä mainita henkilön tai henkilöiden nimi tai tehtävä, joiden toimintaa muistutus koskee. Jos nimet eivät ole tiedossa, on hyvä kertoa mahdollisimman tarkka tapahtuma-aika ja -paikka.

Jos teet muistutuksen läheisesi puolesta, keskustele mahdollisuuksien mukaan asiasta ensin läheisesi kanssa. Muistutukseen on hyvä kirjata, että läheisesi on tietoinen muistutuksesta ja että hän on tyytymätön hoitoon tai kohteluun. Tarvittaessa olemme yhteydessä läheiseesi, jotta voimme selvittää hänen näkemyksensä ennen muistutuksen käsittelyä.

Jos haluat saada läheistä koskevasta muistutuksesta vastauksen myös itsellesi, pyydä asianomaiselta henkilöltä suostumus lomakkeella, jolla potilas voi valtuuttaa tietojen luovuttamisen sinulle.

Muistutuksen tekemiselle ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Muistutus ei rajoita asiakkaan tai potilaan oikeutta tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle. Muistutuksella ei voi hakea muutosta viranhaltijan tekemään päätökseen.

Muistutuksen käsittely

Muistutuksiin vastaavat toimintayksiköiden esihenkilöt. He käsittelevät muistutuksen yhdessä muistutusta koskevan yksikön kanssa. Muistutukseen pyritään vastaamaan pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus siitä, miten asiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on johtanut. Muistutuksen johdosta annettuun ratkaisuun ei voi hakea muutosta valittamalla.

Muistutuksen toimittaminen tai lähettäminen

Muistutus lähetetään tai toimitetaan Kymenlaakson hyvinvointialueen kirjaamon osoitteeseen.

Voit lähettää muistutuksen turvallisesti sähköpostilla Kymenlaakson hyvinvointialueen turvaposti-palvelun kautta. Turvapostin lähettämiseen tarvitset internet-selaimen ja sähköpostitilin. Palvelun käyttö edellyttää sähköpostiosoitteen rekisteröimistä palveluun ja tunnistautumista mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Kymenlaakson hyvinvointialueen kirjaamo

Kirjaamon asiakaspalvelu on avoinna arkisin kello 9–15.

Käynti- ja postiosoite: Keskuskatu 19, 48100 Kotka

kirjaamo@kymenhva.fi

040 6296 630

Kantelu

Saatuun palveluun, hoitoon tai kohteluun tyytymätön asiakas tai potilas voi tehdä kantelun Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI) tai Valviraan.

Kantelun voi tehdä valvovalle viranomaiselle sellaisissa tapauksissa, joissa hoito on mielestäsi ollut virheellistä, tai hoidossa on tapahtunut laiminlyönti. Valvova viranomainen voi kantelun perusteella antaa muun muassa hallinnollista ohjausta sille taholle, jonka toiminnasta kantelu on tehty.

Kantelulla ei voi hakea muutosta viranhaltijan tekemään hoitopäätökseen.

Kantelun tekeminen

Lähes kaikki sosiaali- tai terveydenhuoltoa koskevat kantelut kuuluvat aluehallintovirastolle.

Terveydenhuollon kantelu tehdään Valviraan vain silloin, jos epäilet hoitovirheen johtaneen potilaan kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammautumiseen.

Sosiaalihuollon kanteluista Valviralle kuuluvat valtakunnalliset, merkittävät ja laajakantoiset asiat sekä kantelut, jotka koskevat kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella annettuja palveluita.

Valvontaviranomainen voi arvioida, että kanteluna vireille tullut asia on tarkoituksenmukaista käsitellä muistutuksena. Tällöin asia siirretään hyvinvointialueelle sisäisenä muistutuksena käsiteltäväksi. Valvira voi myös siirtää asian käsittelyn aluehallintovirastolle. Kantelun siirtäminen hidastaa kantelun käsittelyä merkittävästi.

Yli kaksi vuotta vanhasta tapahtumasta tehtyä kantelua ei yleensä oteta tutkittavaksi, ellei viranomainen harkitse siihen olevan erityistä syytä.

Takaisin ylös