Joka päivä rinnallasi.

Mikä on hyvinvointialue?

Suomeen on perustettu 21 hyvinvointialuetta, jotka ovat kunnista ja valtiosta erillisiä julkisoikeudellisia yhteisöjä ja joilla on alueellaan itsehallinto.

Kymenlaakson hyvinvointialueen muodostavat Kotka, Kouvola, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti.

Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut.

Kuka valmistelee hyvinvointialuetta? 

Hyvinvointialueen valmistelua on johtanut kesästä 2021 alueen viranhaltijoista ja asiantuntijoista muodostunut väliaikainen valmistelutoimielin.

Valmistelutyötä jatkavat maaliskuussa 2022 aloittanut aluevaltuusto ja sen nimeämät aluehallitus sekä muut toimielimet yhdessä viranhaltijoiden kanssa.

Aluevaltuusto valittiin tammikuussa 2022 järjestetyillä aluevaaleilla. Kymenlaakson hyvinvointialueelle valittiin 59 aluevaltuutettua.

Miksi hyvinvointialue  tulee? 

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä vastaa Suomessa yli 200 toimijaa, joiden resurssit ja osaaminen palvelujen järjestämisessä vaihtelevat merkittävästi.

Lisäksi väestö ikääntyy, mikä lisää palvelujen tarvetta ja kustannuksia. Väestön yhdenvertaisuus palvelujen saannissa ei toteudu, joten tarvitaan vahvemmat toimijat vastaamaan palvelujen toteuttamisesta.