Siirry sisältöön

Puolueettomasti asiakkaan tai potilaan edun turvaajina

Sosiaali- ja potilasasiamiehet ovat puolueettomia henkilöitä, jotka toimivat asiakkaan tai potilaan edun turvaajina. Kymenlaaksossa potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelusta vastaa Kaakkois-Suomen osaamiskeskus Oy Socom.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia, vaan hänen tehtävänsä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa. 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus

Milloin sosiaaliasiamieheen otetaan yhteys?

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos

Sosiaaliasiamies ja yhteystiedot

Pirkko Haikara

Sosiaali- ja potilasasiamies

Etelä-Kymenlaakson avoterveydenhuolto. Osoite: Salpausselänkatu 40 A, Kouvola.

pirkko.haikara@socom.fi

040 728 7313


Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaita potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiamies neuvoo, miten asiaa kannattaa selvittää hoitopaikassa. Hän neuvoo ja avustaa tarvittaessa myös muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiamies ei kuitenkaan ota kantaa potilaan hoitopäätöksiin tai siihen, onko hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Potilasasiamiehet ja yhteystiedot

Pirkko Haikara

Sosiaali- ja potilasasiamies

Etelä-Kymenlaakson avoterveydenhuolto. Osoite: Salpausselänkatu 40 A, Kouvola.

pirkko.haikara@socom.fi

040 728 7313

Mirja Piispa

Potilasasiamies

Pohjois-Kymenlaakson terveydenhuollon yksiköt. Osoite: Salpausselänkatu 40 A, Kouvola.

mirja.piispa@socom.fi

040 056 9145

Marjaana Julin

Potilasasiamies

Kymenlaakson keskussairaala. Osoite: Kotkantie 41, Kotka.

marjaana.julin@socom.fi

044 223 1434

Takaisin ylös