Siirry sisältöön

Tutkimuksessa tietoja on käsiteltävä turvallisesti ja lainmukaisesti

Tietosuojasäännöksissä on tieteellistä tutkimusta koskevia erityisiä käsittelysäännöksiä ja poikkeuksia, joiden tarkoituksena on tukea ja edistää tutkimustoimintaa. Tietosuojan huomioiminen tieteellisessä tutkimuksessa on tutkimuksen menestymisen edellytys.

Henkilötietoja saa käsitellä tutkimustoiminnassa vain silloin, kun tutkimuksen toteuttaminen ei ole mahdollista anonyymeillä tiedoilla. Käsiteltävät henkilötiedot on rajoitettava tutkimuksen kohteen ja tarkoituksen kannalta välttämättömiin.

Miten tietosuojasäännöksiä sovelletaan?

Tietosuojasäännöksiä sovelletaan kaikkiin tietoihin, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa henkilöä. Tutkimuksissa henkilötietojen käsittelyssä on huomioitava tietosuojaperiaatteet jo suunnitteluvaiheessa.

Kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet suunnittelusta keräämiseen, käsittelyyn ja henkilötietojen poistamiseen ovat henkilötietojen käsittelyä. Kun henkilötietoja käsitellään tieteellisen tutkimuksen tarkoituksia varten, käsittelyn on täytettävä käyttötarkoitussidonnaisuuden vaatimus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on suunniteltava ja määritettävä täsmällisesti, jotta käsittely olisi lainmukaista. Rekisterinpitäjän on koko tutkimuksen elinkaaren ajan ja erityisesti tutkimuksen päättyessä varmistettava, että henkilötietoja ei käsitellä laajemmin kuin on tarpeellista suhteessa alkuperäisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen säilytysajan tulee olla mahdollisimman lyhyt.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet

Lähtökohtaisesti rekisteröidyllä on tieteellisessä ja historiallisessa tutkimuksessa käytössään tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, jotka ovat seuraavat.

Jos näistä rekisteröidyn oikeuksista poiketaan tieteellisessä tutkimuksessa.

Käsiteltäessä erityisiä henkilötietoja, rekisterinpitäjän on edellä mainittujen vaatimusten lisäksi laadittava tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi(siirryt toiseen palveluun), joka tulee toimittaa kirjallisesti tiedoksi tietosuojavaltuutetulle ennen käsittelyyn ryhtymistä. Vaikutustenarviointi on tehtävä myös, jos käsittelyyn liittyy korkea riski.

Riskiarvio on tehtävä tutkimuksen kohteena olevan henkilön eli rekisteröidyn näkökulmasta. Rekisterinpitäjän on arvioitava, mitä vahinkoja ja haittaa rekisteröidylle voi aiheutua asiattomasta henkilötietojen käsittelystä.  

Mallilomakkeet

Ohessa lomakepohjia, voita voi tietosuojadokumentaation tekemisessä hyödyntää.

Yhteystiedot

Kymenlaakson hyvinvointialue Tietosuoja

tietosuoja@kymenhva.fi

Takaisin ylös