Siirry sisältöön

Etävastaanotot Kymenlaakson hyvinvointialueella

Etävastaanotto on turvallinen tapa asioida ammattilaisen kanssa videoyhteyden kautta tai puhelimitse. Etävastaanottokäynti soveltuu terveyden- ja sairaanhoidossa silloin, jos asia ei edellytä fyysistä tutkimista.

Terveysaseman etävastaanotto

Saat yhteyden terveysasemalle puhelimitse tai digitaalisesti Omaolo-palvelun kautta, kun täytät Omaolon oirearvion.

Kun olet yhteydessä terveysasemalle, sinulle tehdään hoidontarpeen arvio. Jos oireesi on hoidettavissa etävastaanotolla, lääkärin tai hoitajan etävastaanottoa suositellaan sinulle ensisijaisena asiointikanavana. Hoitajan etävastaanotolla voidaan hoitaa esimerkiksi perusterveiden 18-65-vuotiaiden naisten virtsatieinfektioita. Et voi itse varata aikaa terveysaseman etävastaanotolle, vaan sairaanhoitaja arvioi, sopivatko oireesi hoidettavaksi etävastaanotolla vai vaatiiko asiasi käyntiä terveysasemalla.

Mitä etävastaanottokäynti maksaa?

Sairaanhoitajan etävastaanotto on asiakkaalle maksuton. Lääkärin etävastaanotto maksaa saman verran kuin käyntimaksu terveysaseman lääkärin vastaanotolla. Etävastaanotosta perittävä käyntimaksu kerryttää maksukattoa.

Päivystysavun 116 117 etävastaanotto

Saat yhteyden Päivystysapuun puhelimitse, chatin kautta tai digitaalisesti Omaolo-palvelun kautta, kun täytät Omaolon oirearvion.

Kun olet yhteydessä Päivystysapuun, sinulle tehdään hoidontarpeen arvio. Sairaanhoitaja arvioi, sopivatko oireesi hoidettavaksi etävastaanotolla tai itsehoidon avulla vai vaatiiko asiasi käyntiä päivystyksessä.

Mitä etävastaanottokäynti maksaa?

Sairaanhoitajan etävastaanotto on asiakkaalle maksuton. Lääkärin etävastaanotto maksaa saman verran kuin käyntimaksu lääkärin vastaanotolla. Etävastaanotosta perittävä käyntimaksu kerryttää maksukattoa.

Terveys- ja hoitosuunnitelma etävastaanotolla

Terveydenhuoltolaki edellyttää potilaan hoidon tueksi laadittua terveys- ja hoitosuunnitelmaa. Terveys- ja hoitosuunnitelma voidaan laatia, kun sairastat pitkäaikaissairautta, joudut käyttämään paljon terveyspalveluita useissa eri pisteissä tai jos itse toivot suunnitelman tekoa. Suunnitelman avulla pääset vaikuttamaan hoitosi suunnitteluun ja toteutukseen. 

Vastaanotolla käydään läpi mahdolliset terveydelliset ja arjen haasteet ja pohditaan yhdessä, millaisia palveluita sinulle olisi tarjolla.

Miten varaan ajan?

Voit varata ajan digitaalisessa asiointipalvelussa. Ajanvaraus vaatii vahvan tunnistautumisen mobiilivarmenteen tai pankkitunnusten avulla.

Mitä etävastaanottokäynti maksaa?

Hoitajan etävastaanotto on maksuton, mutta peruuttamattomasta ja käyttämättä jätetystä palvelusta peritään maksu. Peruuttamattomaksi poisjäänniksi katsotaan, jos ammattilainen ei saa asiakasta puhelimitse kiinni varatulla ajalla.

Verenpainetaudin kontrollikäynti etävastaanotolla

Verenpainetaudin kontrollin tarkoituksena on varmistaa, että sairautesi on hoitotasapainossa, lääkitys on sinulle sopiva, sekä ennaltaehkäistä riskejä. Hoitajan etävastaanotolla käydään läpi vointisi, laboratoriotutkimusten ja verenpaineen kotimittauksen tulokset ja annetaan ohjausta terveyden ylläpitoon ja liitännäissairauksien ennaltaehkäisyyn.

Miten varaan ajan?

Voit varata ajan digitaalisessa asiointipalvelussa. Ajanvaraus vaatii vahvan tunnistautumisen mobiilivarmenteen tai pankkitunnusten avulla.

Mitä etävastaanottokäynti maksaa?

Hoitajan etävastaanotto on maksuton, mutta peruuttamattomasta ja käyttämättä jätetystä palvelusta peritään maksu. Peruuttamattomaksi poisjäänniksi katsotaan, jos ammattilainen ei saa asiakasta puhelimitse kiinni varatulla ajalla.

Keuhkohoitajan etävastaanotto

Voit varata videovälitteisen etävastaanottoajan keuhkohoitajalle keuhkosairauden tutkimuksen aloitusjaksolle, kun sinulla on lääkärin lähete. Etävastaanotolla käydään läpi avaavan lääkkeen, pef-mittarin ja -ohjelman käyttö. Hae digitaalinen pef-mittari omalta terveysasemalta ja avaava lääkitys apteekista ennen etävastaanottoa.

Miten varaan ajan?

Voit varata ajan digitaalisessa asiointipalvelussa. Ajanvaraus vaatii vahvan tunnistautumisen mobiilivarmenteen tai pankkitunnusten avulla.

Mitä etävastaanottokäynti maksaa?

Hoitajan etävastaanotto on maksuton, mutta peruuttamattomasta ja käyttämättä jätetystä palvelusta peritään maksu. Peruuttamattomaksi poisjäänniksi katsotaan, jos ammattilainen ei saa asiakasta puhelimitse kiinni varatulla ajalla.

Hoitotarvikelähete inkontinenssisuojia varten

Hoitajan on mahdollista tehdä hoitotarvikelähete maksuttomia inkontinenssisuojia varten, mikäli asiakkaalla todetaan yksilöllinen ja pitkäaikainen tarve suojille. Hoitotarvikkeita jaetaan ainoastaan kotona asuville tai kotihoitoon rinnastettavan palveluasumisen piirissä oleville henkilöille. Tapaaminen toteutetaan puhelimitse.

Miten varaan ajan?

Voit varata ajan digitaalisessa asiointipalvelussa. Ajanvaraus vaatii vahvan tunnistautumisen mobiilivarmenteen tai pankkitunnusten avulla.

Mitä etävastaanottokäynti maksaa?

Hoitajan etävastaanotto on maksuton, mutta peruuttamattomasta ja käyttämättä jätetystä palvelusta peritään maksu. Peruuttamattomaksi poisjäänniksi katsotaan, jos ammattilainen ei saa asiakasta puhelimitse kiinni varatulla ajalla.

Kuntoutuksen etävastaanotto

Fysioterapeutin etävastaanotolla saat ohjausta samalla tavalla kuin vastaanottokäynnillä. Etäkuntoutusta voidaan järjestää sekä yksilöille, että ryhmille. Tutkimusten mukaan etäkuntoutus voi olla vähintään yhtä tuloksellista kuin perinteinen kasvokkain toteutettu kuntoutus.

Etäkuntoutuspalveluja on mahdollista saada, mikäli olet kiinnostunut etäkuntoutuksesta ja oma terapeuttisi on arvioinut sen soveltuvan osaksi kuntoutusjaksoasi. Etävastaanotoilla järjestetään myös fysioterapeutin ohjausta ja neuvontaa.

Miten varaan ajan?

Avo- ja kotikuntoutus

Avokuntoutuksen fysioterapeutin etävastaanottoa varten tarvitset lääkärin lähetteen. Avokuntoutuksessa ensimmäinen käynti fysio- ja toimintaterapiaan järjestetään yleensä vastaanotolla ja kotikuntoutuksessa kotikäyntinä. Tämän jälkeen voit yhdessä terapeuttisi kanssa sopia jatkokäyntien järjestämisestä etävastaanottona. Saat toimintaohjeet etävastaanottoa varten omalta terapeutiltasi.

Fysioterapeutin ohjaus ja neuvonta

Ilman lähetettä voit varata soitto- tai etävastaanottoajan fysioterapeutin ohjausta ja neuvontaa varten sähköisen asioinnin palvelussa:

  1. Kirjaudu asiointipalveluun. Kirjautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.
  2. Valitse: Siirry ajanvarauspalveluun > Siirry ajanvaraukseen > Siirry varaamaan aikoja > Kuntoutuspalvelut > Fysioterapeutin etävastaanottoaika tai Fysioterapeutin soittoaika.
  3. Kirjoita kohtaan lisätietoa: sähköpostiosoitteesi (etävastaanotto) tai puhelinnumerosi (soittoaika)
  4. Ennen etävastaanotto- tai soittoaikaa täytä kuntoutuksen esitietolomake asiointipalvelussa. Löydät esitietolomakkeen: Valitse asiointi > Kuntoutuspalvelut ja apuvälineet > Kuntoutuksen esitietolomake.

Asiakasohje Teams-välitteiseen tapaamiseen(avautuu uuteen ikkunaan)(avautuu uuteen ikkunaan)

Mitä etävastaanottokäynti maksaa?

Avokuntoutuksen fysioterapeutin etävastaanotto maksaa saman verran kuin käyntimaksu vastaanotolla. Ilman lähetettä tapahtuva fysioterapeutin ohjaus ja neuvonta ja kotikuntoutuksen etäpalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Raskauden ehkäisyn etävastaanotto neuvolassa ja opiskeluterveydenhuollossa

Voit asioida neuvolassa ja opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajan etävastaanotolla, kun sinulla on seurantakäynti ehkäisyn aloituksen jälkeen, sinun on aika uusia raskauden ehkäisy tai haluat vaihtaa tai poistaa kierukan tai kapselin. Etävastaanotto toteutetaan puhelimitse.

Pääset varaamaan etävastaanottoajan asiointipalvelun kautta. Voi myös varata ajan neuvolan etävastaanotolle olemalla yhteydessä neuvolaan chatin kautta tai puhelimitse soittamalla. Opiskeluterveydenhuollossa ajan etävastaanotolle saat asiointipalvelun lisäksi oppilaitoksesi terveydenhoitajan kautta tai Terkkari-chatissa.

Mitä etävastaanottokäynti maksaa?

Neuvolan ja opiskeluterveydenhuollon etävastaanottokäynti on maksuton.

Mielenterveys- ja päihdepalvelun hoitajan etävastaanotto

Mielenterveys- ja päihdepalvelun hoitajan etävastaanotolla voidaan toteuttaa omahoitoon liittyvät vastaanottokäynnit puhelimitse. Vastaanottokäynti sovitaan asiakkaan kanssa etukäteen.

Mitä etävastaanottokäynti maksaa?

Hoitajan etävastaanottokäynti on maksuton.

Kuinka valmistaudun etävastaanotolle?

Takaisin ylös