Siirry sisältöön

Liikkumisen tuki eli SHL

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisesti. Niiden tarkoituksena on tukea itsenäisen elämän mahdollisuuksia omassa kodissa. Palvelun avulla mahdollistetaan kodin ulkopuolinen asiointi ja sosiaalisten kontaktien ylläpitäminen.  

Liikkumista tukevat palvelut ovat tarkoitettuja henkilölle, joka ei kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja joka tarvitsee palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.  

Liikkumisen tukea voidaan toteuttaa ohjauksena tai ohjattuna harjoitteluna palvelu- ja asiointiliikennettä hyödyntäen tai kuljetuspalveluna. Kuljetuspalvelua ei myönnetä henkilöille, joilla on mahdollisuus käyttää palvelu- tai asiointiliikennettä tai joka on oikeutettu kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla.

Jos tarvitset neuvontaa ja ohjausta liikkumisen tuen palvelusta voit olla yhteydessä sosiaalihuollon asiakasneuvontaan.

Ota yhteyttä puhelimitse

Sosiaalihuollon asiakasneuvonnasta voit kysyä sosiaalipalveluistamme tai apua esimerkiksi omaan tai läheisen arjessa selviytymiseen liittyvissä asioissa. Ohjaamme tarvittaessa oikean palvelun piiriin. Palvelemme puhelimessa arkisin klo 9–14.

Soita 05 220 6000

Varaa soittoaika verkossa

Voit varata sinulle sopivan soittoajan sähköisessä Asiointipalvelussa.

Siirry Asiointipalveluun

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalveluja kohdennetaan ensisijaisesti henkilöille, joilla on pitkäaikainen toimintakyvyn alenema ja joille välttämättömien asiointimatkojen kustannukset vaarantavat säännöllisen toimeentulon edellytykset.

Taksilla tehtäviä kuljetuspalvelumatkoja myönnetään enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.

Rintamaveteraaneille, sotainvalideille (haitta-aste vähintään 10%) ja sotilasinvalideille (haitta-aste vähintään 20%) voidaan myöntää kuljetuspalvelu ilman tulo- ja varallisuusharkintaa sekä matkojen omavastuuosuutta.

Kuljetuspalvelutarpeen arviointi

Arvioi Omaolo-palveluarvion avulla, oletko oikeutettu liikkumista tukevaan palveluun. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalveluhakemuksen voi täyttää joko sähköisesti tai lomakkeen avulla. Tulostettavasta lomakkeesta löydät myös ohjeet sen lähettämiseen.

Tutustu myös Liikkumista tukevat palvelut -soveltamisohjeisiin.

Omaolo

Omaolo-palveluarvion avulla voit arvioida, oletko oikeutettu liikkumista tukevaan palveluun.

Siirry Omaoloon

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus

Kuljetuspalveluhakemuksen voi täyttää sähköisesti.

Täytä sähköinen hakemus

Kuljetuspalvelun myöntämisen ohjeelliset tulo- ja varallisuusrajat Kymenlaaksossa

Yksin asuva                                            tulot 1 200€/kk (brutto)    talletukset 7 000 €
Yhteistaloudessa asuva                    tulot 2 300€/kk (brutto)    talletukset 10 000€

Takaisin ylös