Siirry sisältöön

Tukisuhdetoiminta on osa perheiden sosiaalipalvelua

Tukisuhteen tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti lapsen ja nuoren elämään, edistää kasvua ja kehitystä ja ennaltaehkäistä näihin liittyviä vaikeuksia. Tukisuhdetoiminnan järjestämisestä vastaa sosiaaliohjaaja, mutta tukisuhdetoiminnassa tärkeässä roolissa ovat vapaaehtoiset tukihenkilöt ja tukiperheet.

Sitoutunut, kuunteleva ja arvostava rinnalla kulkeva ihminen on lapselle tai nuorelle merkittävä tuki. Tukihenkilöt ja -perheet voivat esimerkiksi auttaa nuorta vahvistamaan sosiaalisia taitoja. Tukisuhde on apuna myös lapsen vanhempien jaksamisessa, kun tukihenkilö tai -perhe jakaa lapsen vanhempien kanssa hoito- ja kasvatusvastuuta.

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta perustuu sosiaalihuoltolakiin ja lastensuojelulakiin. Tukiperheen tai tukihenkilön myöntämisestä vastaa lapsen omatyöntekijä perheiden sosiaalityössä tai lastensuojelussa. Toiminta on suunnitelmallista, ohjattua ja tavoitteellista.

Tapaamiset lapsen tai nuoren kanssa

Jokainen tukisuhde on ainutkertainen ja persoonallinen vuorovaikutussuhde. Tapaamiskerroista laaditaan sopimus tukihenkilön tai tukiperheen kanssa.

Tukihenkilö tapaa tuettavaa lasta lapsen omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen tai harrastuksen merkeissä. Tapaamiset ovat yleensä noin parin tunnin mittaisia ja tapaamisia voi olla esimerkiksi viikon tai kahden välein.

Tukiperhetoiminnassa tuettava lapsi osallistuu tukiperheen arkeen ja yöpyy tukiperheen luona esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa.

Tule meille tukihenkilöksi tai tukiperheeksi

Haluaisitko toimia vapaaehtoisena tukihenkilönä tai tukiperheenä? Jos olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena tukihenkilönä tai tukiperheenä ja haluat kuulla niistä lisää, ota meihin yhteyttä.

Alta löydät tietoa siitä, mitä ominaisuuksia tukihenkilöiltä ja -perheiltä edellytetään, miten soveltuvuutta mitataan ja millaisen korvauksen työstä voi saada.

Ota yhteyttä

Anna Taavila

Sosiaaliohjaaja

Perheiden sosiaalityö, Kouvola

040 483 1861

Eva Holmberg

Sosiaaliohjaaja

Perheiden sosiaalityö, Kotka

040 484 3603

Millaisia asioita ja ominaisuuksia tukihenkilöltä ja -perheeltä edellytetään?

Tukihenkilöt ja tukiperheet hyväksytään tukisuhdetoimintaan haastattelun, perehdytyskoulutuksen ja kotikäynnillä tapahtuneen arvioinnin perusteella.

Tukitapaamisista maksetaan kulukorvaus tukijalle. Tukisuhdetoiminnassa tukija ei kuitenkaan tavoittele taloudellista hyötyä.

Luottamus on vapaaehtoistyön edellytys

Vapaaehtoistyö edellyttää sitoutumista ja tuettavan ja tukijan keskinäistä luottamusta. Tukijamme ovat luotettavia ja turvallisia aikuisia ja heillä on kykyjä vastata lapsen ja heidän perheidensä tarpeisiin. Tavallisen ihmisen tiedot ja taidot ovat riittäviä, eikä sinulla tarvitse olla erityistaitoja, ammatillisia valmiuksia tai sosiaalialan tuntemusta.

Tukisuhdetoiminnassa edellytämme, että tukijan oma elämäntilanne on vakaa ja tasapainoinen ja hänellä on aito halu toimia lapsen ja perheen tukena. Tukijoillamme on hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyökykyä. Tukiperheen oma perherakenne ei määritä sitä, voiko perhe toimia tukiperheenä. Kaikenlaiset perheet ovat tervetulleita vapaaehtoistoimintaan. On kuitenkin tärkeää, että kaikki tukiperheessä asuvat ovat sitoutuneet vapaaehtoistoimintaan.

Tukijat pääsevät tutustumaan tehtävässä monenlaisiin lapsiin ja nuoriin. Tukiperheet ja -henkilöt ovat kuvailleet toimintaa antoisaksi ja palkitsevaksi. Tukijana toimiminen voi kuitenkin olla ajoittain myös raskasta.

Sitoutuminen tehtävään

Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen, joten jokainen tukija voi itse määritellä omien toiveiden ja voimavarojen mukaan, kuinka usein hän haluaa sitoutua tehtävään. Koska tukisuhde perustuu aina suhteeseen lapsen kanssa, odotamme tukijalta sitoutuneisuutta tukisuhdetoimintaan lähdettäessä.

Soveltuvuushaastattelu ja perehdytyskoulutus

Tukisuhdetoiminnasta kiinnostuneille tehdään soveltuvuushaastattelu.

Haastattelun jälkeen suoritetaan perehdytyskoulutus. Koulutuksen kesto on 2,5 tuntia. Tarvittaessa järjestetään myös yksilöperehdytyksiä.

Sosiaaliohjaajat tekevät tukiperheisiin kotikäynnin ennen kuin perhe hyväksytään tukiperheeksi. Kotikäynti tehdään myös tukihenkilöille, jos tukitapaamisia on suunniteltu tukihenkilön kotiin.

Seuraavat perehdytyskoulutukset

  • 16.5.2023 klo 17-19.30 Kotkassa
  • 23.5.2023 klo 17-19.30 Kouvolassa

Tiedotteet tukiperheille ja -henkilöille

Tukea vapaaehtoistyölle

Tukisuhdetoiminnan järjestäjät, perheiden sosiaalityön sosiaaliohjaajat Anna Taavila ja Eva Holmberg toimivat tukiperheiden ja -henkilöiden tukena käytännön kysymyksissä ja toiminnan ohjaamisessa. Lapsen tukisuhteeseen liittyvissä asioissa olkaa suoraan yhteydessä lapsen omatyöntekijään.

Tukisuhdetoiminnassa mukana oleville tukiperheille ja tukihenkilöille: Riippuvuuksien vaikutus perheeseen- kurssi

Haluaisitko lisätä ymmärrystäsi millaista on olla lapsi perheessä, jossa vanhempi kärsii riippuvuusongelmista? Kiinnostaisiko sinua myös tietää, miten voisit tukea näitä lapsia osana tukihenkilö tai -perhetoimintaasi?

Kymenlaakson hyvinvointialue yhdessä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanssa on luonnut tukihenkilöille ja tukiperheille suunnatun ilmaisen verkkokurssin. Riippuvuuksien vaikutus perheeseen- kurssi on osa kansainvälistä Make The Difference (2021-2023)- hanketta. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä lasten hyvinvoinnin vaarantumista riippuvuusongelmista kärsivissä perheissä. Kurssi suoritetaan verkossa täysin itsenäisesti. Suorittaminen on arvioitu kestävän 8-12 tuntia ja sen voi suorittaa mihin vuorokauden aikaan tahansa ja haluamillasi viikonpäivinä. Jos olet tukisuhdetoiminnan kiinnostuit kurssista ja/tai haluat lisää tietoa, voit olla yhteydessä koulutussuunnittelijaan Jasmin Lostedtiin (jasmin.lostedt@ehyt.fi).

Työ- ja kulukorvaukset

Kaikki tukisuhdetyöstä saadut korvaukset ovat työkorvausta, joka on veronalaista ansiotuloa. Tukihenkilö tarvitsee korvausten maksamista varten työkorvaukselle tarkoitetun verokortin. Tukiperhe tarvitsee korvausten maksamista varten perhehoitajan verokortin.

Tukiperheen korvaukset

Tukiperheelle maksetaan palkkiona työ- ja kulukorvaus. Työkorvauksen määrä on 60,74 € päivässä. Lisäksi maksetaan kulukorvaus 25,94 € päivässä.

Tukihenkilön korvaukset

Tukihenkilölle maksetaan palkkiona työ- ja kilometrikorvaus. Työkorvauksen määrä on 76,97 € tapaamiskertaa kohti. Kilometrikorvauksia maksetaan 0,33 € kilometriltä tai julkisen liikenteen mukaan.

Takaisin ylös