Siirry sisältöön

Hoitotakuu

Hoitotakuu tarkoittaa potilaan oikeutta päästä terveydenhoitoon tietyn ajan sisällä kiireettömissä asioissa. Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa. Hoitoonpääsylle on säädetty tietyt enimmäisajat ja ne ovat yhdenmukaiset koko maassa.

Lisätietoa hoitotakuusta sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla:

Hoitotakuu perusterveydenhuollossa

Hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä saman arkipäivän aikana, kun asiakas ottaa yhteyttä terveysasemalle. Hoidon tarpeen arvioinnissa tehdään yksilöllinen arvio asiakkaan tutkimusten tai hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä. Lisäksi arvioidaan sitä, minkä terveydenhuollon ammattihenkilön hoitoa tai tutkimuksia asiakas tarvitsee. Terveydenhuollon ammattilainen voi olla esimerkiksi sairaanhoitaja, lääkäri tai fysioterapeutti.

Hoito on aloitettava 14 vuorokaudessa, jos hoidon tarpeen arviossa niin todetaan. Hoitotakuu koskee hoitoa, jossa on kysymys sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta, ja hoito kuuluu yleislääketieteeseen. Hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. Määräaika koskee ensimmäisen hoitotapahtuman järjestämistä.

Hoito voi olla monin eri tavoin annettua, esimerkiksi hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä annettua ohjausta ja neuvontaa tai se voi tapahtua lähi- tai etävastaanottona.

Hoitotakuu suun terveydenhuollossa

Suun terveydenhuollossa hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä saman arkipäivän aikana, kun asiakas on yhteydessä suun terveydenhuoltoon.

Kiireettömään hoitoon tulee päästä neljässä kuukaudessa, jos hoitotarve hoidon tarpeen arvioinnissa todetaan.

Hoitotakuu erikoissairaanhoidossa

Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun asiakkaalle on tehty lähete erikoissairaanhoitoon.

Tarpeelliseksi todettu hoito on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoito on järjestettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Takaisin ylös