Siirry sisältöön

Kotihoito tukee kotona asumista

Kotihoidolla tarkoitetaan omassa kodissa annettavaa kotisairaanhoitoa, kotipalvelua tai niiden yhdistelmää.

Kotihoidon tarkoituksena on tukea kotona asumista, antaa turvallista hoitoa ja huolenpitoa ja edistää asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta. Kotihoitoa voi saada henkilö, joka tarvitsee apua selviytyäkseen kotioloissa oman toimintakykynsä heikennettyä joko pysyvästi tai tilapäisesti.

Kotihoidon palveluiden myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeeseen. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään asiakkaan avun tarve ja tarvittavat palvelut. Osa kotihoidon palveluista voidaan tuottaa erilaisten teknologisten välineiden avulla, kuten etähoito-tabletin tai lääkkeenantoautomatilla.

Tietoa kotihoidosta saat sosiaalihuollon asiakasneuvonnasta

Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä sosiaalihuollon asiakasneuvontaan. Jos sinulla on avuntarvetta kodinhoidollisissa tehtävissä tai asioinneissa, ohjaamme kotihoidon sijaan käyttämään yksityisiä palveluja.

Sosiaalihuollon asiakasneuvonnan puhelinpalvelu

Sosiaalihuollon asiakasneuvonnasta saat tietoa sosiaalipalveluista tai apua omaan tai läheisen arjessa selviytymiseen liittyvissä asioissa. Ohjaamme tarvittaessa oikean palvelun piiriin. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–14. Ajalla 1.–28.7. puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–12.

Soita 05 220 6000

Sosiaalihuollon asiakasneuvonnan chat

Sosiaalihuollon ammattilaiset vastaavat chatissa ti-to klo 13-15. Chat avautuu sivun alalaidan puhekuplaikonista. Valitse tai etsi ”Chat-palvelut” ja ”Sosiaalihuollon asiakasneuvonnan chat”. Asiointi alkaa ilman tunnistautumista. Tarvittaessa ammattilainen voi pyytää sinua tunnistautumaan mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla.

Varaa soittoaika asiointipalvelussa

Voit varata sinulle sopivan soittoajan digitaalisen asiointipalvelun kautta.

Siirry asiointipalveluun

Palveluiden käynnistyminen

Kotihoidon palvelut käynnistyvät pääsääntöisesti arviointijaksolla, jolloin palvelut myönnetään tilapäisenä kotihoitona ja veloitetaan 1 käyntimaksu/vrk. Arviointijakson aikana kartoitetaan ja arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja palvelujen tarvetta kokonaisvaltaisesti RAI -toimintakykyarviointia hyödyntäen.

Säännöllisestä kotihoidosta perittävä kuukausimaksu määräytyy palvelujen määrän, asiakkaan talouden bruttotulojen sekä perheen koon mukaan. Tilapäisestä kotihoidosta peritään käyntikertamaksu.

Mikäli asiakas on kotiutumassa sairaalasta tai vastaavasta terveydenhuollon yksiköstä ja lähettävä taho arvioi tämän olevan kotihoidon tarpeessa, on lähettävä taho yhteydessä kotihoitoon sisäisesti.

Kotihoidon aluejako ja yhteys

Kotihoidon tiimeihin saat yhteyden soittamalla kotihoidon yhteiseen palvelunumeroon. Voit tarkastaa kotihoidon aluejaot alla olevasta kartasta.

Kotihoidon aluejako kartalla(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kotihoidon yhteinen palvelunumero

Palvelu päivittäin klo 7-21

05 220 6600

Kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden vastuuhenkilöt

Toimintayksikön päälliköt

Auri Räsänen

Toimintayksikön päällikkö

Haminan, Miehikkälä-Virolahden, Kouvolan, Kuusankosken, Valkealan ja Jaalan kotihoito

040 702 9202

Mia-Riitta Allik

Toimintayksikön päällikkö

Kotka, Karhula, Myllykoski, Inkeroinen ja Elimäki sekä Digitaalinen palvelukeskus (DPK)

040 823 0016

Etelä-Kymenlaakson palveluesimiehet

Karhulan kotihoito

Palveluesimies

Pohjois-Karhula, Etelä-Karhula ja Itäinen Karhula

044 702 7739

Kotkansaaren kotihoito

Palveluesimies

Isopuisto, Sapokka ja Kolkansaari

044 702 6650

Länsi-Kotkan kotihoito

Palveluesimies

Jokivarsi, Aittakorpi ja Mussalo

040 834 4797

Haminan kotihoito 1

Palveluesimies

Hamina Itä, Meltti, Hamina keskusta

0400281830

Haminan kotihoito 2

Palveluesimies

Hamina Länsi, Poitsila, Hamina pohjoinen

0400512845

Miehikkälä-Virolahti kotihoito

Palveluesimies

0405527604

Pohjois-Kymenlaakson palveluesimiehet

Kouvolan kotihoito Koria-Eskolanmäki

Palveluesimies

Koria, Eskolanmäki Pohjoinen ja Eskolanmäki Etelä

040 724 8002

Kouvolan kotihoito Lehtimäki-Tornionmäki

Palveluesimies

Kotiharju, Lehtomäki ja Tornionmäki

040 582 1409

Kouvolan keskustan kotihoito

Palveluesimies

Kangas Itä, Kangas Länsi ja Kaunisnurmi

040 582 1413

Kouvolan kotihoito Kuusankoski 1

Palveluesimies

Voikkaa ja Kuusaa Itä

040 777 5917

Kouvolan kotihoito Kuusankoski 2

Palveluesimies

Kuusaa, Kuusaa Länsi ja Kymi

044 223 8944

Kouvolan kotihoito Valkeala ja Jaala

Palveluesimies

Valkeala, Jokela, Itäinen Valkeala ja Jaala

040 536 5466

Myllykosken ja Elimäen kotihoito

Palveluesimies

Myllykoski, Etelä, Myllykoski ravis, Elimäki

0442238945

Inkeroinen kotihoito

Palveluesimies

Anjala, Tehtaanmäki, Inkeroisten palvelutalo, Inkeroinen-Tullinmäki

0404832541

Resurssitiimin palveluesimies

Kotihoidon resurssitiimi

Palveluesimies

040 582 2414

Kotihoidon tukipalvelut

Tukipalveluiden avulla tuetaan pääsääntöisesti ikääntyneiden kuntalaisten kotona selviytymistä. Tukipalvelu voidaan myöntää säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden lisäksi tukipalveluasiakkaille määräaikaisina. Tukipalveluja ovat ateria-, kauppa-, kylpy- ja turvapalvelu sekä kuntouttava päivätoiminta.

Kotihoidon tukipalveluiden myöntäminen perustuu aina asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn selvittämiseen. Järjestämme kotihoidon tukipalvelut myöntämisperusteet täyttäville asiakkaille.  

Asiakkaan kotihoidon tukipalveluiden ohjaus ja palveluntarpeenarvio tehdään asiakas- ja palveluohjauksessa. Mikäli asiakas kuuluu kotihoidon palveluiden piiriin, niin tukipalveluiden järjes­telyistä huolehtii kotihoidon henkilöstö yhdessä oman alueen asiakasohjaajan kanssa. Jos sinä tai läheisesi olette kiinnostuneita tukipalveluista, mutta teillä ei ole kotihoidon asiakkuutta, ottakaa ensin yhteys sosiaalihuollon neuvontaan.

Tukipalvelut, kotihoidon ostopalvelut ja veteraanipalvelut

Teija Vanhala

Toimintayksikön päällikkö

Tukipalvelut, kotihoidon ostopalvelut ja veteraanipalvelut

040 488 4096

Palveluesimies

Turva-auttajatiimit, päiväkeskukset, kylpypalvelut, ateriapalvelut

0400 647 971

Kauppapalvelu

Kauppatavaroiden kotiinkuljetuksesta vastaavat yksityiset kauppiaat. Tavaroiden tilauksen voi tehdä asiakas itse, omaiset tai kotihoitohenkilöstö.

Siivouspalvelu

Yksityiset siivous- ja kotihoitopalveluja tuottavat yritykset vastaavat siivouksesta sopimuksen mukaan.

Kotiateriapalvelu

Kotiateriapalvelun myöntäminen perustuu aina asiakkaan palveluntarpeen arviointiin ja kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn selvittämiseen. Palveluntarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan mahdollisuudet käyttää läheisiä ruokailupaikkoja, käydä itsenäisesti kaupassa tai läheisten ja omaisten antama apu.

Kotiateriapalvelun aloittamisen perusteena voivat olla esimerkiksi ravitsemustilan heikkeneminen, toimintakyvyn alentumisesta johtuvat aterian valmistamisen ongelmat tai asiakas ei kykene järjestämän ruokailua muulla tavoin.  

Kylpypalvelu

Kylpypalvelun myöntäminen perustuu aina asiakkaan palveluntarpeen arviointiin ja kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn selvittämiseen.

Kylpypalvelun asiakkaat ovat omissa kodeissaan asuvia asiakkaita, joilla ei ole kotonaan peseytymismahdollisuuksia ja he tarvitsevat apua peseytymisessä tai avustaminen kodin pesutiloissa ei onnistu (ensin kartoitetaan kodin muutostöiden mahdollisuutta).

Turvapalvelu

Turvapalvelun myöntäminen perustuu aina palvelutarpeen arviointiin sekä kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn selvittämiseen. Perusteena voivat olla esimerkiksi lisääntynyt kaatumisriski, psyykkiset-, sosiaaliset syyt tai erilaiset sairaudet.

Turvapalvelun myöntämisen perusteena on, että turvapalvelu tukee ja edistää asiakkaan kotona asumista. Turvapalvelu on mahdollista silloin, kun asiakas pystyy käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti.  Turvalaitteen vaihtoehtona asiakkaan kotona asumista voidaan tukea turva-auttajan käynnillä erikseen sovitulla yhteydenottotavalla.

Turvalaitteiden palautus, irtisanominen ja asennukset

Turva-auttajatiimi Kouvola

040 5795 932

Turva-auttajatiimi Etelä-Kymenlaakso

040 6198 121

Kuntouttava päivätoiminta

Kuntouttavan päivätoiminnan aloittamisen perusteena voivat olla esim. fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, elämässä tapahtunut merkittävä elämänmuutos, asumisympäristön muutos, sosiaalisen verkoston puuttuminen tai kaventuminen, sosiaalisen toimintakyvyn haasteet ja koettu heikentynyt elämänlaatu.

Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään RAI-toimintakykyarvioinnin tuloksia. Omaishoidettavien osalta palvelun piiriin pääseminen arvioidaan osana omaishoitoa.

Kymenlaakson alueen päivätoiminnan paikat ja yhteystiedot

Vastuuhenkilö

Sini Savusalo

Palveluesimies

Päivätoiminta

040 064 7971

Takaisin ylös