Siirry sisältöön

Puolueettomasti asiakkaan tai potilaan edun turvaajina

Sosiaali- ja potilasasiavastaavat ovat puolueettomia henkilöitä, jotka toimivat asiakkaan tai potilaan edun turvaajina. Kymenlaaksossa potilas- ja sosiaaliasiavastaavapalvelusta vastaa Kaakkois-Suomen osaamiskeskus Oy Socom.

Sosiaaliasiavastaava

Sosiaaliasiavastaava ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia, vaan hänen tehtävänsä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Sosiaaliasiavastaava voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa. 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus

Milloin sosiaaliasiavastaavaan otetaan yhteys?

Sosiaaliasiavastaavaan voi ottaa yhteyttä, jos


Potilasasiavastaava

Potilasasiavastaavan tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaita potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiavastaava neuvoo, miten asiaa kannattaa selvittää hoitopaikassa. Hän neuvoo ja avustaa tarvittaessa myös muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiavastaava ei kuitenkaan ota kantaa potilaan hoitopäätöksiin tai siihen, onko hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Kymenlaakson sosiaali- ja potilasasiavastaavan selvitys

Sosiaali- ja potilasasiavastaavien toiminnan vastuuhenkilö seuraa potilaiden ja asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja kokoaa siitä yhdessä potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien kanssa vuosittain selvityksen.

Hyvinvointialuetta edeltävät selvitykset löytyvät Socomin verkkosivuilta:

Takaisin ylös