Siirry sisältöön

Lapsen etu on lastensuojelun keskiössä

Lastensuojelun tehtävänä on auttaa perheitä ja tukea vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa erityisesti tilanteissa, joissa perheiden on vaikea selvitä yksin. Lastensuojelun tavoitteena on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia, ja tukea vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Lasten ja perheiden ongelmia pyritään ehkäisemään ja puuttumaan ongelmiin riittävän varhain. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa otetaan ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Jos tarvitset neuvontaa ja ohjausta lapsiperheiden palveluista, voit olla yhteydessä sosiaalihuollon asiakasneuvontaan.

Ota yhteyttä sosiaalihuollon asiakasneuvontaan

Ota yhteyttä puhelimitse

Sosiaalihuollon asiakasneuvonnasta voit kysyä sosiaalipalveluistamme tai apua esimerkiksi omaan tai läheisen arjessa selviytymiseen liittyvissä asioissa. Ohjaamme tarvittaessa oikean palvelun piiriin. Palvelemme puhelimessa arkisin klo 9–14.

Soita 05 220 6000

Varaa soittoaika verkossa

Voit varata sinulle sopivan soittoajan sähköisessä Asiointipalvelussa.

Siirry Asiointipalveluun

Avohuolto

Lastensuojelussa järjestetään lapselle ja hänen perheelleen avohuollon tukitoimia yhteisesti tehdyn suunnitelman perusteella. Avohuollon tukitoimia ovat mm. lastensuojelun sosiaalityö, perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhekuntoutus ja lapsen sijoitus avohuollon tukitoimenpiteenä.

Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Sijaishuolto

Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen on lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Sijaishuoltoa tarvitaan tilanteissa, joissa vanhempien omat voimavarat eivät riitä lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseen sekä tilanteissa, joissa lapsi tai nuori on vaaraksi itselleen tai ympäristölleen.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapselle tai nuorelle tasapainoinen kasvu ja kehitys turvallisessa ympäristössä. Sijaishuollon tavoitteena on myös antaa nuorelle valmiuksia myöhempään itsenäiseen elämään. Sijaishuoltoa järjestetään perhetukikeskusten yksiköissä, lastensuojelulaitoksissa, ammatillisissa perhekodeissa ja sijaisperheissä.

Tukiasunnot alaikäisille nuorille

Nuorten tukiasuntotoiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista nuoren itsenäistymistä tukevaa palvelua lastensuojelun asiakkaille.  Kohderyhmänä ovat noin 16-17-vuotiaat lastensuojelun asiakkaana olevat nuoret, jotka ovat suorittaneet peruskoulun. Tukiasumiseen tarvitaan sosiaalityöntekijän päätös. Edellytyksenä tukiasumiselle on sosiaalityöntekijän arvio siitä, että nuori hyötyy itsenäisestä asumisesta, hänellä on tietyt valmiudet itsenäiseen asumiseen ja hän pystyy sitoutumaan asumissopimukseen. Nuorella ei saa olla akuuttia päihdeongelmaa.  

Palvelun tavoitteena on tukea nuoren muuttoa itsenäiseen asumiseen sosiaaliohjaajien vahvalla tuella, nuoren syrjäytymisen ehkäisy, elämänhallintataitojen opettelu / parantuminen, sekä laitossijoitusten purkaminen tai välttäminen. 

Nuorten tukiasuntotoiminnan yhteystiedot

Sari Konttinen

Sosiaaliohjaaja

040 827 3875

Maria Maasalo-Sell

Sosiaaliohjaaja

040 593 9782

Merita Salo

Sosiaaliohjaaja

040 685 0734

Iida Varpula

Sosiaaliohjaaja

040 483 9881

Jälkihuolto

Lapsella ja nuorella on oikeus lastensuojelun jälkihuollon järjestämiselle sijaishuollon päättymisen jälkeen tai avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin. Nuorelle voidaan järjestää jälkihuoltoa myös muissa tilanteissa, mikäli sen arvioidaan olevan nuoren edun mukaista.

Jälkihuollossa tuetaan lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi tai nuori on. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä huolehtii yhteisestä jälkihuoltosuunnitelman laatimisesta.

Jälkihuollon tiimin yhteystiedot

Jälkihuollon tiimiin kuuluvat myös nuorten tukiasuntotoiminnan työntekijät.

Miia Uotila

Johtava sosiaalityöntekijä

Lastensuojelu, laitokset, jälkihuolto, tukiasunnot

040 701 7122

Satu Häkkinen

Sosiaalityöntekijä

040 623 4510

Ulla Kangas

Sosiaaliohjaaja

040 527 0230

Päivi Kolari

Sosiaaliohjaaja

044 223 8832

Jari Kollanus

Sosiaaliohjaaja

040 710 7322

Nina Rihu

Sosiaaliohjaaja

040 727 0722

Greta Ruotsi

Sosiaalityöntekijä

040 865 6675

Tanja Soikkeli

Sosiaalityöntekijä

040 620 9780

Taru Vainio

Sosiaalityöntekijä

044 223 8967

Antto Wass

Sosiaaliohjaaja

040 668 9352

Olisitko kiinnostunut toimimaan lastensuojelun perhehoitajana?

Perhehoidosta vastaa Kymenlaakson hyvinvointialueella omais- ja perhehoidon palvelut. 

Perhehoitoperheeksi soveltuu tavallinen, vakaassa elämäntilanteessa oleva perhe. Perhehoitajaksi ryhtyminen vaatii sitoutumista lapseen sekä valmiuksia yhteistyöhön lapselle läheisten ihmisten kanssa. Perhehoitajat saavat tehtäväänsä sosiaalityöntekijän sekä perhehoidon koordinaattorin tuen.

Mikäli tunnet kiinnostusta sijaisperheenä toimimiseen, ota yhteyttä perhehoitoon.

Perhehoito Etelä-Kymenlaakso

Hamina, Kotka, Miehikkälä ja Virolahti

perhehoito.etela@kymenhva.fi

Perhehoito Pohjois-Kymenlaakso

Kouvola

perhehoito.pohjoinen@kymenhva.fi

Vastuuhenkilöt

Satu Hartikainen

Johtava sosiaalityöntekijä

Lastensuojelu, Kotka

satu.hartikainen@kymenhva.fi

0407383589

Sirpa Piippo

Johtava sosiaalityöntekijä

Lastensuojelu, Kouvola

sirpa.piippo@kymenhva.fi

044 223 8885

Minttu Ketonen

Johtava sosiaalityöntekijä

Lastensuojelu, Kouvola

minttu.ketonen@kymenhva.fi

040 085 3232

Satu Siven

Johtava sosiaalityöntekijä

Lastensuojelu, Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti

satu.siven@kymenhva.fi

044 767 6699

Miia Uotila

Johtava sosiaalityöntekijä

Lastensuojelu, laitokset, jälkihuolto, tukiasunnot

040 701 7122

Lastensuojelun yhteystiedot

Kotka

Satu Hartikainen

Johtava sosiaalityöntekijä

Lastensuojelu, Kotka

satu.hartikainen@kymenhva.fi

0407383589

Maija-Riitta Ahlgren

Perheohjaaja

040 556 5299

Sanna Frilander

Sosiaalityöntekijä

040 846 3711

Hanne Hänninen

Sosiaalityöntekijä

040 630 1488

Marjo Jokela

Sosiaalityöntekijä

040 652 5937

Laura Juurinen

Sosiaalityöntekijä

040 688 3678

Sonja Kallojärvi

Sosiaaliohjaaja

040 669 4636

Sanna Karimaa

Perheohjaaja

040 489 9080

Hanna Keisa

Sosiaalityöntekijä

040 568 7279

Janet Laine

Sosiaalityöntekijä

040 631 4655

Anna-Kaisa Lallukka

Perheohjaaja

Lastensuojelu

040 669 5391

Milja Leppälahti

Sosiaalityöntekijä

040 632 4400

Anna Mattsson

Sosiaalityöntekijä

040 650 7721

Leena Paavilainen

Sosiaalityöntekijä

040 688 3721

Erik Pakkala

Sosiaaliohjaaja

040 844 2089

Satu Pennanen

Perheohjaaja

040 182 1933

Tiina Ratia

Sosiaalityöntekijä

040 144 7700

Maija Rouvinen

Sosiaalityöntekijä

040 612 5526

Maritta Ruotsalainen

Sosiaalityöntekijä

040 673 8987

Mari Saarenmaa

Sosiaaliohjaaja

040 190 6334

Sanna Salpamäki

Sosiaaliohjaaja

040 512 0541

Heidi Siukkola

Sosiaaliohjaaja

040 192 9105

Jonna Spännäri

Sosiaalityöntekijä

040 660 9511

Tuula Sundberg

Perheohjaaja

044 702 6820

Kari Syvelä

Sosiaaliohjaaja

040 861 3615

Hanne-Maarit Tentke

Perheohjaaja

044 702 6811

Kouvola

Sirpa Piippo

Johtava sosiaalityöntekijä

Lastensuojelu, Kouvola

sirpa.piippo@kymenhva.fi

044 223 8885

Minttu Ketonen

Johtava sosiaalityöntekijä

Lastensuojelu, Kouvola

minttu.ketonen@kymenhva.fi

040 085 3232

Heidi Ahola-Kuosmanen

Sosiaalityöntekijä

040 489 9430

Heidi Espo

Sosiaalityöntekijä

040 589 4862

Emma Hannikainen

Perheohjaaja

040 483 1962

Liisa Herskoi

Sosiaaliohjaaja

044 223 8814

Sari Hiironen

Sosiaalityöntekijä

040 057 8899

Kirsi Häkkinen

Perheohjaaja

040 354 6361

Päivi Jukka

Perheohjaaja

040 352 4966

Emmi Kapiainen

Perheohjaaja

040 523 8386

Jutta Kapiainen

Sosiaalityöntekijä

040 847 2890

Anitta Räisänen

Sosiaaliohjaaja

040 545 2439

Satu Kleimola

Sosiaalityöntekijä

040 704 5558

Jonna Kopra-Poutiainen

Sosiaaliohjaaja

040 483 3400

Aatu Kulonen

Sosiaaliohjaaja

040 483 3402

Kirsi Kylmäniemi

Sosiaaliohjaaja

040 845 7130

Satu Lekander

Sosiaalityöntekijä

040 483 1444

Merja-Liisa Liljander

Sosiaalityöntekijä

040 867 6112

Erika Lindroos

Sosiaalityöntekijä

040 354 6046

Emmi Meder

Sosiaaliohjaaja

044 223 8968

Emmi Mäkelä

Sosiaaliohjaaja

040 836 6690

Merja Mäkelä

Sosiaalityöntekijä

040 488 4389

Anne Mäkimattila

Sosiaalityöntekijä

040 483 3460

Eila Nyholm

Perheohjaaja

040 527 0240

Sirpa Ohlsbom

Sosiaalityöntekijä

040 098 2184

Katja Paldan

Sosiaaliohjaaja

040 072 5779

Anna-Mari Pirinen

Sosiaalityöntekijä

040 184 2417

Jere Pätäri

Perheohjaaja

040 838 7600

Jonna Rantanen

Sosiaaliohjaaja

040 582 5050

Heidi Repo

Sosiaalityöntekijä

040 670 6645

Sini Ripatti

Sosiaaliohjaaja

040 182 3513

Mervi Siren

Perheohjaaja

040 483 1987

Jenni Suhonen

Perheohjaaja

040 483 1948

Jenna Tammelin-Nenonen

Sosiaalityöntekijä

040 756 1174

Henri Tohmo

Sosiaalityöntekijä

044 223 8996

Isa Turpeinen

Sosiaaliohjaaja

040 483 1845

Tiina Vainikka

Sosiaaliohjaaja

040 488 4040

Heli Venho

Sosiaalityöntekijä

040 179 7070

Pauliina Salonen

Perheohjaaja

0403542830

Hamina, Kotka, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä

Satu Siven

Johtava sosiaalityöntekijä

Lastensuojelu, Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti

satu.siven@kymenhva.fi

044 767 6699

Päivi Acikgöz

Sosiaalityöntekijä

040 631 7907

Petra Artell

Sosiaaliohjaaja

040 198 6614

Maiju Hakalehto

Sosiaaliohjaaja

040 688 3762

Tarja Hongisto

Sosiaalityöntekijä

040 078 6831

Miia Kiiski

Perheohjaaja

040 193 5624

Tuula Kiuru

Sosiaalityöntekijä

040 358 9053

Jenni Kotiranta

Sosiaalityöntekijä

040 078 0704

Leena Pellas

Sosiaaliohjaaja

040 838 8758

Marja Pesonen

Perheohjaaja

040 041 7699

Nina Pöyri

Sosiaalityöntekijä

040 577 4485

Kati Sattaskangas

Sosiaalityöntekijä

044 767 6756

Maire Sonck

Sosiaaliohjaaja

040 149 7930

Heta Sutinen

Sosiaalityöntekijä

040 688 3683

Sanna Suur-Uski

Sosiaaliohjaaja

040 585 2425

Katja Tilli

Sosiaalityöntekijä

040 078 0718

Sirpa Ylämäki

Perheohjaaja

040 576 5925

Janni Suviranta

Palvelusihteeri

040 199 1682

Kymenlaakson lastensuojelulaitokset ja yhteystiedot

Laitoshoidon koordinaattorit

Miia Uotila

Johtava sosiaalityöntekijä

Lastensuojelu, laitokset, jälkihuolto, tukiasunnot

040 701 7122

Elina Turunen

Laitoshoidon koordinaattori

Lastensuojelu, laitoshoito

elina.turunen@kymenhva.fi

040 669 3014

Kati Bruce

Laitoshoidon koordinaattori

Lastensuojelu, laitoshoito

kati.bruce@kymenhva.fi

040 194 1462

Takaisin ylös