Siirry sisältöön

Tuemme oppilaita ja opiskelijoita

Opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit toimivat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi yhteisöllisessä ja yksilökohtaisessa työssä. He ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa oppilaitoksen opiskeluhuoltotyötä.

Opiskeluhuoltotyöllä tarkoitetaan koulu- ja oppilaitosyhteisössä tehtävää työtä, jolla pyritään edistämään oppilaan ja opiskelijan oppimista sekä psyykkistä ja fyysistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Opiskeluhuolto koostuu yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta. 

Yhteisöllinen työ 

Opiskeluhuoltotyö on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää ja yhteisöllistä, ja sillä pyritään vaikuttamaan laajasti koko kouluyhteisön hyvinvointiin. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteutetaan suunnitelmallisesti yhteistyössä oppilaiden ja opiskelijoiden, huoltajien ja koko kouluyhteisön kanssa.

Yhteisöllisellä työllä pyritään muun muassa edistämään vuorovaikutustaitoja ja mielen hyvinvointia, ehkäisemään kiusaamista ja väkivaltaa, tukemaan koulunkäyntiä ja oppimista sekä parantamaan oppimisympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä vahvistamaan opiskelijoiden ja huoltajien osallisuutta. Kuraattorin ja psykologin yhteisöllinen työ oppilaitoksessa on esimerkiksi hyvinvointia tukevien ryhmien, teemapäivien tai –viikkojen järjestämistä ja niissä mukana olemista sekä työskentelyä luokissa. 

Yksilökohtainen työ 

Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon sisältyvät opiskeluhuollon kuraattorin, psykologin, terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut sekä tapauskohtaisesti koottava monialainen asiantuntijaryhmä. Opiskeluhuollon kuraattori ja psykologi pyrkivät vahvistamaan oppilaan tai opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Keskeistä työssä on mielen hyvinvoinnin, opinnoissa jaksamisen ja opintojen etenemisen sekä kasvun ja kehityksen tukeminen. Työ sisältää oppilaiden, opiskelijoiden ja perheiden ohjausta, neuvontaa ja tukea sekä konsultointia verkostoissa. 

Opiskeluhuollon kuraattori on sosiaalityön asiantuntija, joka tukee esimerkiksi jaksamiseen ja motivaatioon sekä vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Opiskeluhuollon psykologin työn painopisteitä ovat mielenterveyden edistäminen ja tukeminen sekä oppimisvaikeuksien ja koulunkäyntivaikeuksien arviointi ja tukitoimien suunnittelu. 

Tietoa palveluista 

Opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit työskentelevät esiopetuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella. Palvelut ovat vapaaehtoisia, maksuttomia ja luottamuksellisia.

Työskentelyn käynnistämiseksi kuraattoriin ja psykologiin voi olla yhteydessä lapsi tai nuori itse, huoltaja tai oppilaitoksen työntekijä tai yhteistyökumppani.

Opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit

Hamina

Eija Kiiski

Opiskeluhuollon kuraattori

Neuvottoman koulu ja esiopetus, Pyhällön koulu ja esiopetus, Vehkalahden koulu, Ruissalon esiopetus

eija.kiiski@kymenhva.fi

040 545 9571

Tiina Kiri

Opiskeluhuollon kuraattori

Ekamin Haminan kampus, Haminan lukio

tiina.kiri@kymenhva.fi

040 557 5669

Heini Sainio

Opiskeluhuollon psykologi

Hamina

heini.sainio@kymenhva.fi

040 592 1241

Minna Tommiska

Opiskeluhuollon kuraattori

Pappilansalmi, Aseman koulu, Kirkkojärvi, Poitsila

minna.tommiska@kymenhva.fi

040 594 2373

Markus Tähti

Opiskeluhuollon kuraattori

Husulan koulu ja esiopetus, Uuden summan koulu ja esiopetus, Vehkalahden yläkoulu

markus.tahti@kymenhva.fi

040 547 5067

Kotka

Anna-Maria Jurva

Opiskeluhuollon kuraattori

Kotkansaaren koulu, Ekami Katariina

anna-maria.jurva@kymenhva.fi

040 842 9747

Mari Koskela

Opiskeluhuollon johtava psykologi

Kotka

mari.koskela@kymenhva.fi

040 198 0415

Mia Kotola

Opiskeluhuollon kuraattori

Hovinsaari alakoulu ja esiopetus, Mussalo alakoulu ja esiopetus

mia.kotola@kymenhva.fi

040 778 9491

Päivi Lehtoranta

Opiskeluhuollon kuraattori

Helilä, Kotka Svenska Samskola

paivi.lehtoranta@kymenhva.fi

040 830 4508

Niina Leinonen

Opiskeluhuollon kuraattori

Aittakorven, Ruonalan ja Pihkoon koulut ja esiopetus

niina.leinonen@kymenhva.fi

040 779 2571

Satu Liiri

Opiskeluhuollon kuraattori

Kyminkartanon esiopetus, Hakala alakoulu ja esiopetus, Rauhalan alakoulu ja esiopetus

satu.liiri@kymenhva.fi

040 637 3170

Suvi Lommi

Opiskeluhuollon kuraattori

Ekami, Kotekon kampus ja Spesia

suvi.lommi@kymenhva.fi

040 746 9132

Tiija Manner

Opiskeluhuollon kuraattori

Karhulan yläkoulu ja lukio

tiija.manner@kymenhva.fi

040 746 9134

Maiju Nurminen

Opiskeluhuollon kuraattori

Kotkan lyseo, Kotkan aikuislukio

maiju.nurminen@kymenhva.fi

040 719 5059

Anne Närhi

Opiskeluhuollon kuraattori

Tavastila, Otsola, Korkeakosken koulu ja esiopetus

anne.narhi@kymenhva.fi

040 681 3354

Taru Ström

Opiskeluhuollon kuraattori

Ekami, Katariina, Malminki

taru.strom@kymenhva.fi

040 480 5009

Jaana Tolonen-Lindberg

Opiskeluhuollon kuraattori

Karhuvuoren koulu

jaana.tolonen-lindberg@kymenhva.fi

040 757 6941

Anna Tschernov

Opiskeluhuollon kuraattori

Haukkavuoren koulu ja esiopetus, Kyminkartanon koulu

anna.tschernov@kymenhva.fi

040 647 2856

Anna Vinni

Opiskeluhuollon kuraattori

Langinkosken koulu  ja esiopetus

anna.vinni@kymenhva.fi

 040 744 8509

Kouvola

Petra Andersson

Opiskeluhuollon psykologi

Mansikkamäki, Urheilupuisto, Lehtomäen ja Palokankaan päiväkoti, Norlandia Aurinkopoika, Sointu

petra.andersson@kymenhva.fi

040 489 9272

Anne Arponen

Opiskeluhuollon kuraattori

Inkeroisten yhtenäiskoulu: Anjala ja Tehtaanmäki, Myllykosken yhtenäiskoulu, Myllykosken esiopetus

anne.m.arponen@kymenhva.fi

040 838 5083

Marika Elg

Opiskeluhuollon kuraattori

Eduko

marika.elg@kymenhva.fi

040 051 0557

Noora Haapaniemi

Opiskeluhuollon psykologi

Kouvolan yhteislyseon lukio

noora.haapanimi@kymenhva.fi

040 489 9287

Riikka Holopainen

Opiskeluhuollon kuraattori

Kymintehtaan yhtenäiskoulu, Kouvolan yhteiskoulu, Kymintehtaan päiväkoti, Mäyränkorven esiopetus

riikka.holopainen@kymenhva.fi

0400 803 241

Eija Honkakoski

Opiskeluhuollon kuraattori

Eduko

eija.honkakoski@kymenhva.fi

040 835 8668

Kaisa Hyppänen

Opiskeluhuollon kuraattori

Naukion yhtenäiskoulu, Keskustan koulu, Steinerkoulu, Koulurinteen esiopetus

kaisa.hyppanen@kymenhva.fi

044 223 8951

Elisa Hyttinen

Opiskeluhuollon kuraattori

Urheilupuiston koulu, Jokela-Niinistön alakoulu Niinistö, Kääpälän koulu

elisa.hyttinen@kymenhva.fi

040 358 1481

Kati Joukainen

Opiskeluhuollon kuraattori

Korian koulu, Kuusankosken lukio

kati.joukainen@kymenhva.fi

040 580 5598

Ulla Jutila

Opiskeluhuollon kuraattori

Eskolanmäen koulu, Kouvolan Yhteislyseo

ulla.jutila@kymenhva.fi

040 845 9799

Karoliina Kepsu

Opiskeluhuollon psykologi

Psykologiharjoittelija 17.3.2023 asti, Kouvolan yhteiskoulu ja Inkeroisten yhtenäiskoulu

karoliina.kepsu@kymenhva.fi

040 489 9288

Maiju Laine

Opiskeluhuollon kuraattori

Myllykosken yhteiskoulu Saviniemi, Viialankoulu, Carea-koulu, Kiipulan ammattiopisto, Sippolan koulu

maiju.laine@kymenhva.fi

040 483 3532

Jaana Lehtinen

Opiskeluhuollon kuraattori

Kouvolan esiopetus, Utin koulu Utti

jaana.lehtinen@kymenhva.fi

040 489 9181

Teija Mauro

Opiskeluhuollon kuraattori

Hirvelä, Jaala, Pilkanmaa, Tähteenkatu, Voikkaa, Pilkanmaan ja Vuokkolan esiopetus

teija.mauro@kymenhva.fi

044 223 8952

Outi Rasimus

Opiskeluhuollon kuraattori

Mansikkamäen koulu, Utin koulu Kaipiainen

outi.rasimus@kymenhva.fi

0400 976 310

Elina Ruhanen

Opiskeluhuollon kuraattori

Sarkolan koulu, Kaunisnurmen koulu, Pilkan koulu, Napan, Nurmilinnun ja Niskalan esiopetus

elina.ruhanen@kymenhva.fi

040 489 9437

Ulla Sireeni-Koistinen

Opiskeluhuollon psykologi

Vahtero, Sarkola, Kaunisnurmi, Käpylän, Mielakan, Puistolan, Merituulen ja Merivirran esiopetus

ulla.sireeni-koistinen@kymenhva.fi

040 489 9184

Essi-Ilona Sorsa

Opiskeluhuollon kuraattori

Valkealan yhtenäiskoulu, Jokela-Niinistön alakoulu Jokela

essi-ilona.sorsa@kymenhva.fi

040 701 0090

Saila Sutela

Opiskeluhuollon psykologi

Eduko, Viialan koulu

saila.sutela@kymenhva.fi

040 489 9131

Karita Valo

Opiskeluhuollon kuraattori

Yhteislyseon lukio, Iltalukio

karita.valo@kymenhva.fi

040 6475 018

Heli Varis

Opiskeluhuollon kuraattori

Eduko

heli.varis@kymenhva.fi

040 849 6669

Anni Vuorinen

Opiskeluhuollon kuraattori

Elimäen yhtenäiskoulu, Vahteron koulu, Peippolan esiopetus

anni.vuorinen@kymenhva.fi

040 546 1779

Suvi Yrjönen

Opiskeluhuollon kuraattori

Eduko

suvi.yrjonen@kymenhva.fi

040 483 3677

Miehikkälä ja Virolahti

Kati Huovila

Opiskeluhuollon kuraattori

Suurmiehikkälän alakoulu, Kirkonkylän alakoulu, Miehikkälän yläkoulu, Harjun oppimiskeskus

kati.huovila@kymenhva.fi

040 536 9354

Anni Kivenjuuri

Opiskeluhuollon kuraattori

Klamilan koulu, Virojoen alakoulu, Virojoen yläkoulu ja lukio

Pyhtää

Kari Siljander

Opiskeluhuollon kuraattori

Pyhtää

kari.siljander@kymenhva.fi

040 557 8495

Nuoria rannalla pilvisenä päivänä.

Onks tää normaalia?

Onks tää normaalia? -verkkopalvelu antaa nuorille apua matalalla kynnyksellä arjen eri huoliin liittyen. Sivustolla voi tehdä huolitestin sekä keskustella ammattilaisen kanssa chatissa maanantaista torstaihin klo 16-18.

Psykososiaalisen opiskeluhuollon vastuuhenkilöt

Henna Karvonen

Toimintayksikön päällikkö

Psykososiaalinen opiskeluhuolto

henna.karvonen@kymenhva.fi

040 489 9159

Tuula Anttila

Opiskeluhuollon johtava kuraattori

tuula.s.anttila@kymenhva.fi

040 672 5400

Maija Vilen

Opiskeluhuollon johtava psykologi

maija.vilen@kymenhva.fi

040 483 2175

Takaisin ylös