Siirry sisältöön

Päivätoiminta edistää hyvinvointia

Päivätoimintaa järjestetään säännöllisesti ja sen tavoitteena on edistää sosiaalihuollon asiakkaan toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Vammaisten henkilöiden päivätoiminnan tavoitteina voivat olla esimerkiksi hyvinvointiin, itseilmaisuun, luovuuteen ja arjen hallintaan liittyvät asiat.

Toiminta järjestetään pääosin ryhmissä, mutta tarvittaessa on mahdollisuus myös yksilölliseen tukeen.

Päivätoiminta tukee myös kotona asuvien asiakkaiden läheisten jaksamista ja mahdollisuutta käydä töissä.

Päivätoiminta suunnitellaan asiakaslähtöisesti

Päivätoiminta suunnitellaan aina asiakaslähtöisesti. Palvelua järjestetään alueen eri toimintayksiköissä. Palvelussa huomioidaan asiakkaan itsemääräämisoikeus ja oma tahto. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan toteuttamissuunnitelma, jossa määritellään toiminnan tavoitteet ja sisältö. Asiakas osallistuu oman toteuttamissuunnitelman laadintaan. Toiminta suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden asiakkaan voimavarat, tuen tarve, taidot ja mielenkiinnon kohteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti asiakkaan sekä tarvittaessa muun lähiverkoston kanssa.

Päivätoimintaan hakeutuminen

Päivätoiminnan perusteena on sosiaalihuollon asiakkuus, sekä palvelutarpeen arviointi, jossa todetaan, että asiakas hyötyy palvelusta.

Päivätoiminnan palvelu myönnetään kehitysvammalain (519/1977) 2§, sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e§ tai vammaispalvelulain (380/1987) 8 b§ perusteella.

Voit hakea mukaan päivätoimintaan sosiaalipalveluiden omatyöntekijäsi kautta. Jos et ole vielä palveluidemme asiakas, ota yhteyttä sosiaalipalveluiden asiakasneuvontaan.

Ota yhteyttä puhelimitse

Sosiaalihuollon asiakasneuvonnasta voit kysyä sosiaalipalveluistamme tai apua esimerkiksi omaan tai läheisen arjessa selviytymiseen liittyvissä asioissa. Ohjaamme tarvittaessa oikean palvelun piiriin. Palvelemme puhelimessa arkisin klo 9–14.

Soita 05 220 6000

Varaa soittoaika verkossa

Voit varata sinulle sopivan soittoajan sähköisessä Asiointipalvelussa.

Siirry Asiointipalveluun

Toimipisteet

Palvelun vastuuhenkilöt

Hanna Jokivuori

Palveluesihenkilö

0404833647

Astrid Kovaljeff

Sosiaaliohjaaja

040 483 3132

Sanna Wilèn

Työ- ja päivätoiminnan sosiaaliohjaaja

Ostopalvelut

0404898325

Takaisin ylös