Siirry sisältöön

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on vaihtoehto hyvinvointialueen järjestämille sosiaali- ja terveyspalveluille. Kymenlaaksossa Kymenlaakson hyvinvointialue päättää palvelusetelin käyttöönotosta, sen laajuudesta, myöntämisestä ja arvosta.

Palvelusetelin tarkoituksena on vahvistaa valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä edistää hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kuntien elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Palvelusetelin käyttö ja myöntäminen on säädetty laissa.

Miten saat palvelusetelin?

Päätöksen palvelusetelin saannista tekee palveluittain hyvinvointialueen viranhaltija arvioonsa perustuen.

Palvelusetelillä toteutettavan palvelun osapuolina ovat palveluntuottaja ja asiakas. Palvelusetelillä toteutettavassa palvelussa asiakas maksaa palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen eli omavastuuosuuden suoraan palveluntuottajalle. Hyvinvointialue sitoutuu maksamaan enintään palvelusetelin arvon verran palveluntuottajalle.

Jokaiseen palvelusetelipalveluun on laadittu sääntökirja, jossa asetetaan hyväksymiskriteerit palvelusetelituottajille, määritellään palvelusetelillä hankittavan palvelun sisältö ja laatuvaatimukset sekä määritellään osapuolten vastuut ja velvollisuudet. Palvelusetelin käyttöön liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteys palvelusetelin myöntäneeseen viranhaltijaan.

Päätöksen saatuaan asiakas valitsee hyvinvointialueen hyväksymistä palvelusetelituottajista sen, jolta palvelun ostaa. Palveluntuottajia voi hakea ja vertailla PSOP-järjestelmän vertailusivulla.

Missä palveluseteliä voi käyttää?

Palveluseteli on Kymenlaakson hyvinvointialueella käytössä seuraavissa palveluissa:

  • Avofysioterapia
  • Henkilökohtainen apu
  • Ikääntyneiden yhteisöllinen asuminen
  • Ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen
  • Kotihoito
  • Lapsiperheiden kotipalvelu
  • Omaishoidon harkinnanvarainen tuki
  • Omaishoidon lakisääteinen vapaa

Takaisin ylös