Siirry sisältöön

Rekisteröityjen informointi ja tietojen läpinäkyvyys

Rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidylle kaikki henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot tiiviissä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa.

Informoinnin tarkoituksena on, että rekisteröity saa kattavan ja selkeän kuvan henkilötietojen käsittelyn kokonaisuudesta. Rekisterinpitäjän tulee arvioida, onko annettu informaatio kielen ja johdonmukaisuuden kannalta ymmärrettävää kohderyhmän näkökulmasta.

Läpinäkyvyyden periaatteesta säädetään osana tietosuoja-asetuksen lainmukaisen ja asianmukaisen käsittelyn periaatetta. Henkilötietoja on käsiteltävä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi, ja rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että näin on toimittu.

Sosiaalihuollon informoinnit

Terveydenhuollon informoinnit

Pelastustoimen informoinnit

Muut informoinnit

Yhteystiedot

Kymenlaakson hyvinvointialue Tietosuoja

tietosuoja@kymenhva.fi

Takaisin ylös