Siirry sisältöön

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka mielenterveyden tai päihdeongelman vuoksi tarvitsevat arjen tukea asumisensa turvaamiseksi.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille järjestettävissä asumispalveluissa ensisijaisena tavoitteena on itsenäisen asumisen taitojen opettelu ja itsenäiseen asumiseen siirtyminen.

Jos tarvitset apua tai tahdot kysyä asumispalveluistamme, ota yhteyttä sosiaalihuollon asiakasneuvontaan. Asiakasneuvonnassa on valikko. Valitse numero 1, kun haluat kysyä mielenterveys ja päihdekuntoutujien asumispalveluista. 

Ota yhteyttä puhelimitse

Sosiaalihuollon asiakasneuvonnasta voit kysyä sosiaalipalveluistamme tai apua esimerkiksi omaan tai läheisen arjessa selviytymiseen liittyvissä asioissa. Ohjaamme tarvittaessa oikean palvelun piiriin. Palvelemme puhelimessa arkisin klo 9–14.

Soita 05 220 6000

Varaa soittoaika verkossa

Voit varata sinulle sopivan soittoajan sähköisessä Asiointipalvelussa.

Siirry Asiointipalveluun

Erilaisia tapoja asua

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelua järjestetään yksilöllisesti, huomioiden asiakkaan tarpeet ja elämäntilanne.

Asumispalvelut jaetaan kolmeen ryhmään sosiaalihuoltolain mukaisesti: tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen.

Asumispalvelua järjestetään henkilön tarpeen mukaan pitkäaikaisesti tai lyhytaikaisesti. Lyhytaikainen asuminen voi olla tilapäistä tai säännöllisesti toistuvaa.

Tuettu asuminen

Tuetulla asumisella tarkoitetaan itsenäistä asumista, jota tuetaan sosiaaliohjauksella. Tuettua asumista järjestetään henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee hyvinvointialueen apua tai tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. 

Yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan hyvinvointialueen järjestämää asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa henkilön hallinnassa on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa asukkaille on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa. Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilölle, joka tarvitsee sitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on alentunut ja ohjauksen, hoidon ja huolenpidon tarpeensa kohonnut esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi. 

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautisella palveluasumisella tarkoitetaan asumista yhteisöllistä toimintaa tarjoavassa esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa henkilöllä on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa hän saa asumisyksikön henkilöstöltä viipymättä ja vuorokaudenajasta riippumatta tarvitsemaansa ohjausta, hoitoa ja huolenpitoa myös äkilliseen tarpeeseensa.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen sisältää henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisen vuorokaudenajasta riippumattoman ohjauksen, hoidon ja huolenpidon, toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan, ateriat, vaatehuollon, siivouksen sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan.

Palveluasumista on toteutettava niin, että henkilön yksityisyyttä kunnioitetaan ja hänen osallisuuttaan tuetaan. Lisäksi on huolehdittava, että henkilöllä on mahdollisuus saada tarvitsemansa lääkinnällinen kuntoutus ja muut terveydenhuollon palvelut. 

Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään henkilölle, joka tarvitsee päivittäin vuorokaudenajasta riippumatta jatkuvaa ohjausta, hoitoa ja huolenpitoa tai vaativaa ammatillista hoitoa, joiden järjestäminen kotihoitona, omaishoitona, perhehoitona tai muulla tavalla ei ole mahdollista tai asiakkaan edun mukaista.

Vastuuhenkilöt

Hyvinvointialueen omat asumispalvelut

Milla Räsänen

Toimintayksikön päällikkö

milla.rasanen@kymenhva.fi

040 572 8571

Yksityiset asumispalvelut

Karoliina Virtala

Toimintayksikön päällikkö

karoliina.virtala@kymenhva.fi

 044 223 8973

Hyvinvointialueen omat mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksiköt ja yhteystiedot

Takaisin ylös