Siirry sisältöön

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka mielenterveyden tai päihdeongelman vuoksi tarvitsevat arjen tukea asumisensa turvaamiseksi.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille järjestettävissä asumispalveluissa ensisijaisena tavoitteena on itsenäisen asumisen taitojen opettelu ja itsenäiseen asumiseen siirtyminen.

Jos tarvitset apua tai tahdot kysyä asumispalveluistamme, ota yhteyttä sosiaalihuollon asiakasneuvontaan. Asiakasneuvonnassa on valikko. Valitse numero 1, kun haluat kysyä mielenterveys ja päihdekuntoutujien asumispalveluista. 

Sosiaalihuollon asiakasneuvonnan puhelinpalvelu

Sosiaalihuollon asiakasneuvonnasta saat tietoa sosiaalipalveluista tai apua omaan tai läheisen arjessa selviytymiseen liittyvissä asioissa. Ohjaamme tarvittaessa oikean palvelun piiriin. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–14.

Soita 05 220 6000

Sosiaalihuollon asiakasneuvonnan chat

Sosiaalihuollon ammattilaiset vastaavat chatissa ti-to klo 13-15. Chat avautuu sivun alalaidan puhekuplaikonista. Valitse tai etsi ”Chat-palvelut” ja ”Sosiaalihuollon asiakasneuvonnan chat”. Asiointi alkaa ilman tunnistautumista. Tarvittaessa ammattilainen voi pyytää sinua tunnistautumaan mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla.

Varaa soittoaika asiointipalvelussa

Voit varata sinulle sopivan soittoajan digitaalisen asiointipalvelun kautta.

Siirry asiointipalveluun

Erilaisia tapoja asua

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelua järjestetään yksilöllisesti, huomioiden asiakkaan tarpeet ja elämäntilanne.

Asumispalvelut jaetaan kolmeen ryhmään sosiaalihuoltolain mukaisesti: tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen.

Asumispalvelua järjestetään henkilön tarpeen mukaan pitkäaikaisesti tai lyhytaikaisesti. Lyhytaikainen asuminen voi olla tilapäistä tai säännöllisesti toistuvaa.

Tuettu asuminen

Tuetulla asumisella tarkoitetaan itsenäistä asumista, jota tuetaan sosiaaliohjauksella. Tuettua asumista järjestetään henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee hyvinvointialueen apua tai tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. 

Yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan hyvinvointialueen järjestämää asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa henkilön hallinnassa on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa asukkaille on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa. Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilölle, joka tarvitsee sitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on alentunut ja ohjauksen, hoidon ja huolenpidon tarpeensa kohonnut esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi. 

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautisella palveluasumisella tarkoitetaan asumista yhteisöllistä toimintaa tarjoavassa esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa henkilöllä on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa hän saa asumisyksikön henkilöstöltä viipymättä ja vuorokaudenajasta riippumatta tarvitsemaansa ohjausta, hoitoa ja huolenpitoa myös äkilliseen tarpeeseensa.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen sisältää henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisen vuorokaudenajasta riippumattoman ohjauksen, hoidon ja huolenpidon, toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan, ateriat, vaatehuollon, siivouksen sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan.

Palveluasumista on toteutettava niin, että henkilön yksityisyyttä kunnioitetaan ja hänen osallisuuttaan tuetaan. Lisäksi on huolehdittava, että henkilöllä on mahdollisuus saada tarvitsemansa lääkinnällinen kuntoutus ja muut terveydenhuollon palvelut. 

Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään henkilölle, joka tarvitsee päivittäin vuorokaudenajasta riippumatta jatkuvaa ohjausta, hoitoa ja huolenpitoa tai vaativaa ammatillista hoitoa, joiden järjestäminen kotihoitona, omaishoitona, perhehoitona tai muulla tavalla ei ole mahdollista tai asiakkaan edun mukaista.

Vastuuhenkilöt

Hyvinvointialueen omat asumispalvelut

Milla Räsänen

Toimintayksikön päällikkö

milla.rasanen@kymenhva.fi

040 572 8571

Yksityiset asumispalvelut

Karoliina Virtala

Toimintayksikön päällikkö

karoliina.virtala@kymenhva.fi

 044 223 8973

Hyvinvointialueen omat mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksiköt ja yhteystiedot

Tuetun asumisen yhteystiedot

Katri Rauhamäki

Palveluesimies

Tuettu asuminen

040 577 7695

Tuettu asuminen, Etelä

Tiimivastaava

040 481 7380

Tuettu asuminen, Pohjoinen

Tiimivastaava

040 834 4200

Tuettu asuminen, Pohjoinen

Tiimivastaava

040 665 4551

Takaisin ylös