Siirry sisältöön

Lastentautien hoito Kymenlaaksossa

Tavallisimpia lasten hoitoon tulon syitä ovat infektiosairaudet, allergiset sairaudet, kuten astma, ruoka-aine- ja siitepölyallergiat, diabetes, reuma, kasvun ja murrosikäkehityksen poikkeavuudet sekä munuais- ja sydänsairaudet. Periaatteina toiminnassamme ovat perhekeskeisyys ja hoidon jatkuvuus.

Kymenlaakson keskussairaalan ja Ratamokeskuksen lastentautien poliklinikoilla tutkitaan ja hoidetaan pääasiassa alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria. Poliklinikoilla työskentelevät muun muassa erikoislääkäreitä, lastentauteihin erikoistuvia lääkäreitä, sairaanhoitajia, ravitsemusterapeutti, osastosihteeri ja sairaalahuoltaja. Kirurgisia toimenpiteitä tehdään lapsille samalla poliklinikalla kuin aikuisillekin.

Osastohoitoa vaativia lapsia ja nuoria hoidetaan Kymenlaakson keskussairaalan lasten vuodeosastolla.

Poliklinikoille ja osastohoitoon tullaan lähetteellä. Mikäli lapsen oireet tarvitsevat hoitoa tai epäilet sairautta, ota ensin yhteyttä terveysasemaan, kouluterveydenhuoltoon, opiskelijahuoltoon tai neuvolaan.

Lastenneurologinen hoito ja tutkimus

Vaativiin lasten hermoston ja lihaksiston toiminnanhäiriöihin ja sairauksiin kohdistettuja tutkimuksia ja hoitoja annetaan Kymenlaakson keskussairaalassa lastenneurologian poliklinikalla. Palveluja saa vastaanottokäynneillä poliklinikalla ja jaksoilla tutkimusyksikössä. Tyypillisimpiä hoitoon tulon syitä ovat epilepsia, puheen- ja kokonaiskehityksen häiriöt, liikuntavammat, erilaiset oppimisvaikeudet ja neurologisista syistä johtuvat käyttäytymisen häiriöt.

Monet lasten ja nuorten neurologisista sairauksista ovat pitkäaikaisia tai pysyviä. Palvelussa keskeistä on lapsen kehityksen tukeminen. Kuntoutuksen tavoitteena on lapsen osallistuminen, jota pyritään lisäämään vähentämällä erilaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia toiminnanrajoituksia.

Takaisin ylös