Siirry sisältöön

Kaatuminen ja ikääntyminen

Joka toinen ikäihminen kaatuu vähintään kerran vuodessa. Puolet kaatumisista johtaa jonkinasteiseen vammaan. Kaatumisvamman seuraukset voivat olla myös vakavia. Vaikka kaatumiset ovat yleisiä, ne eivät kuulu normaaliin ikääntymiseen. Kaatumisen todennäköisyyttä voidaan pienentää, kun tunnistetaan kaatumisen riskitekijät.

Riskitekijöitä ovat muun muassa

KaatumisSeula

KaatumisSeula on osa ennaltaehkäisevää toimintaa. KaatumisSeulan avulla tuetaan asiakkaan terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua sekä itsenäistä arjessa selviytymistä. KaatumisSeulassa selvitetään, mitkä tekijät lisäävät ikääntyneen kaatumisvaaraa ja miten niihin voi vaikuttaa. KaatumisSeulan vastaanotolla fysioterapeutti ja terveydenhoitaja neuvovat ja ohjaavat asiakasta ja hänen omaisiaan. Tarvittaessa asiakas ohjataan eteenpäin esimerkiksi ravitsemusterapeutin tai lääkärin vastaanotolle, muistipoliklinikalle tai liikuntaryhmiin.

Mitä KaatumisSeulan vastaanotolla tehdään?

Vastaanotolla fysioterapeutti ja terveydenhoitaja tekevät asiakkaalle liikunta- ja toimintakykyyn sekä terveydentilaan liittyvän kartoituksen. Käynti sisältää sekä fysioterapeutin että terveydenhoitajan tapaamisen.

Fysioterapeutti kartoittaa asiakkaan toiminta- ja liikkumiskykyä, liikkumisaktiivisuutta, apuvälineiden tarvetta ja kodin ympäristön turvallisuutta. Kartoituksen aikana keskustellaan ja hyödynnetään erilaisia testejä. Asiakkaan kanssa yhdessä selvitetään, mitkä tekijät ovat aiheuttaneet mahdollisen aiemman kaatumisen ja mitä seuraamuksia kaatumisista on tullut.

Terveydenhoitajan osuudessa kartoitetaan aiempi kaatumishistoria, käytössä oleva lääkitys ja muun muassa verenpaine, näkö ja kuulo.  Lisäksi keskustellaan terveellisten elämäntapojen, kuten unen ja ravinnon merkityksestä. Asiakkaan tarpeen mukaan voidaan keskustella myös mielialaan ja muistiin liittyvistä asioista.

Osteoporoosia tai osteopeniaa sairastaville on tarjolla ohjausta luustokadon omahoitoon. KaatumisSeula järjestää erillisiä luento- ja keskustelutilaisuuksia eli Luustoinfoja.

Kenelle KaatumisSeulan vastaanotto on tarkoitettu?

KaatumisSeulan vastaanotolle voivat hakeutua 55 vuotta täyttäneet kymenlaaksolaiset. Yläikärajaa ei ole. Vastaanotto palvelee asiakkaita, joilla on kaatumispelkoa, epävarmuutta tasapainossaan tai muuten alentunut toimintakyky. Aikaisempia kaatumisia ei tarvitse olla.

KaatumisSeulan käynti on maksuton.

KaatumisSeulan toimipisteet ja yhteystiedot

Kaatumiset kuriin -infotilaisuudet

Järjestämme maksuttomia infotilaisuuksia, jossa jaetaan tietoa, miten kaatumisia voidaan välttää, sekä kerrotaan sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluohjauksesta. Infotilaisuudet järjestetään Teamsin välityksellä.

Takaisin ylös