Siirry sisältöön

Vainajan hyvästely

Vainajan voi hyvästellä hoitoyksikössä heti kuoleman jälkeen. Pian kuoleman jälkeen vainaja siirretään yksikön vainajansäilytystiloihin.

Hautaustoimisto auttaa läheisiä kaikissa järjestelyissä. Yhteys hautaustoimistoon tulee ottaa mahdollisimman pian. Hautaustoimisto järjestää vainajan arkutuksen ja noudon vainajansäilytystiloista. Tarvittaessa vainajan voi hyvästellä myös arkutuksen yhteydessä.

Kymenlaakson keskussairaalassa ja Ratamokeskuksessa toimivat Kymenlaakson hyvinvointialueen sairaalalogistiikan vainajapalvelut. Vainajan ollessa vielä sairaalassa sopii hautaustoimisto järjestelyistä vainajapalveluiden kanssa.

Ota yhteyttä vainajapalveluihin

Vainajapalvelut Kymenlaakson keskussairaala

Yhteys arkisin klo 7.00-15.00.

044 223 1670

Vainajapalvelut Ratamokeskus

Yhteys arkisin klo 7.00-15.00.

044 223 1332

Käytännön järjestelyt

Kuolintodistus ja hautauslupa

Jos kuolinsyy on kuolinhetkellä selvillä, laatii hoitanut lääkäri kuolintodistuksen. Kuolintodistus sisältää hautausluvan. Hautauslupa kulkee vainajan mukana, eikä omainen tarvitse sitä hautausjärjestelyjä sopiessaan. Kuolintodistuksesta saa pyynnöstä jäljennöksen.

Tieto kuolemasta siirtyy virkateitse kirjattavaksi Digi- ja väestötietovirastoon, mistä tieto välittyy esimerkiksi seurakuntaan, Kelaan ja useimpiin pankkeihin. Vainajan asioiden hoitoon täytyy tarvittaessa pyytää maistraatista tai seurakunnalta vainajan virkatodistus.

Hautausjärjestelyissä omaisia auttaa hautaustoimiston lisäksi seurakunta tai maistraatti.

Vainajan tavarat ja laskutus hoidosta

Vainajan mukana ollut omaisuus annetaan omaisille joko vainajaa hoitaneesta hoitoyksiköstä tai sairaalan päivystyksestä.

Lasku vainajan hoidosta lähetetään vainajan kotiosoitteeseen. Jos omainen toivoo muutosta laskutusosoitteeseen, tulee siitä olla yhteydessä vainajaa hoitaneeseen yksikköön.

Vainajan potilastietojen luovuttaminen

Potilaskertomuksen tiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä tapauksessa, kun se on välttämätöntä tietoja pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Tietoja pyytävällä ei ole oikeutta saada nähtäväkseen rajoituksetta kaikkia vainajan potilaskertomuksia.

Jos tarvitsette tietoja vainajasta, ottakaa ensin yhteyttä tätä hoitaneeseen yksikköön.

Apua ja tukea

Vainajan läheiset voivat saada tukea sairaalan sosiaalityöntekijältä, joka auttaa ja ohjaa käytännön asioissa, kuten mahdollisessa hautausavustuksessa, perhe- ja leskeneläkkeissä sekä vakuutusasioissa. Sairaaloissa työskentelevät lisäksi sairaalapastorit, jotka tarjoavat henkistä ja hengellistä tukea. Sairaalapastorin kanssa voi sopia erikseen esimerkiksi saattohartaudesta vainajan arkutuksen yhteydessä.

Sairaalan sosiaalityöntekijään ja sairaalapastoriin otetaan yhteys vainajaa hoitaneen yksikön tai Kymenlaakson hyvinvointialueen puhelinvaihteen kautta.

Kymenlaakson hyvinvointialueen vaihde

Arkisin klo 8-16

05 220 51

Taloudellinen tuki omaisille

Hautausavustusta maksetaan pakollisista tapaturma-, liikenne-, sotilastapaturma-, sotilasvamma- ja potilasvakuutuksista. Vainajan työnantaja tai ammattiliitto saattaa maksaa hautausavustusta. Asiaa voi tiedustella suoraan työnantajalta tai ammattiliitosta. Hautausavustusta voidaan myöntää varattomalle kuolinpesälle myös toimeentulotukena.

Jos tarvitset hautausavustusta, ota yhteys sosiaalihuollon asiakasneuvontaan.

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Kymenlaakson sosiaali- ja kriisipäivystys toimii Kymenlaakson keskussairaalan ja Ratamokeskuksen päivystysten yhteydessä. Kriisiapua voidaan antaa vastaanotolla, kotikäynnillä tai muussa sopivassa paikassa. Työntekijät antavat myös neuvontaa ja ohjausta.

Etelä-Kymenlaakso

Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja kriisipäivystys sijaitsee Kymenlaakson keskussairaalassa.

Soita 040 509 5111

Pohjois-Kymenlaakso

Pohjois-Kymenlaakson sosiaali- ja kriisipäivystys sijaitsee Kouvolassa Ratamokeskuksessa.

Soita 040 053 3595
Ratamokeskuksen hiljainen huone.

Ruumiinavaus

Lääketieteellinen ruumiinavaus

Jos vainajalle päätetään tehdä lääketieteellinen ruumiinavaus, on se aina maksuton. Kymenlaakson lääketieteelliset ruumiinavaukset tehdään HUSLAB:n Meilahden patologian osastolla Helsingissä. Lääketieteellistä ruumiinavausta varten tarvitaan lupa lähiomaiselta. 

Ruumiinavauksen ajankohtaa koskevat tiedustelut osoitetaan Meilahden patologian osastolle arkisin klo 10.30-14.30, p. 050 427 1922. Avauksen jälkeen kuolintodistuksen ja sen sisältämän hautausluvan kirjoittaa avaukseen lähettänyt lääkäri.

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus

Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen määrää poliisiviranomainen, eikä siihen tarvita omaisten suostumusta. Oikeuslääketieteellisten avausten kuolinsyytiedusteluihin vastaa paikkakunnan poliisi. Poliisi toimittaa kuolintodistuksesta jäljennöksen sekä lausunnon kuolemansyystä ja -luokasta vainajan omaiselle tai muulle läheiselle henkilölle niiden valmistuttua. Oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta odottavaa vainajaa voidaan näyttää omaisille vain tapausta tutkivan poliisin luvalla. Avauksen jälkeen vainajan näyttämiselle ei ole estettä.

Oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Helsingissä. Avausajankohtaan liittyviin tiedusteluihin vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuslääkärin toimisto.

Takaisin ylös