Siirry sisältöön

Tuemme ikääntyneitä vaikeissa elämäntilanteissa

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja tukevat ikääntyneitä erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa ja erityisen tuen tarpeissa. Vaikeat elämäntilanteet voivat johtua esimerkiksi sairaudesta, turvattomuudesta, yksinäisyydestä, taloudellisista ongelmista tai eri muotoisesta kaltoinkohtelusta. Erityisen tuen tarve voi syntyä esimerkiksi useasta yhtä aikaa vaikuttavasta tuen tarpeesta.

Sosiaalihuollon asiakasneuvonta antaa neuvontaa ja ohjausta sekä ohjaa sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen uudet asiakkaat palvelutarpeen arviointiin. Palvelutarpeen arvioinnin toteuttaa ikäihmisten sosiaalipalveluiden asiakasohjaaja. Sosiaalityöntekijä osallistuu erityisen tuen tarpeessa olevan asiakkaan arviointiin.

Ota yhteyttä sosiaalihuollon asiakasneuvontaan

Sosiaalihuollon asiakasneuvonnan puhelinpalvelu

Sosiaalihuollon asiakasneuvonnasta saat tietoa sosiaalipalveluista tai apua omaan tai läheisen arjessa selviytymiseen liittyvissä asioissa. Ohjaamme tarvittaessa oikean palvelun piiriin. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–14.

Soita 05 220 6000

Sosiaalihuollon asiakasneuvonnan chat

Sosiaalihuollon ammattilaiset vastaavat chatissa ti-to klo 13-15. Chat avautuu sivun alalaidan puhekuplaikonista. Valitse tai etsi ”Chat-palvelut” ja ”Sosiaalihuollon asiakasneuvonnan chat”. Asiointi alkaa ilman tunnistautumista. Tarvittaessa ammattilainen voi pyytää sinua tunnistautumaan mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla.

Varaa soittoaika asiointipalvelussa

Voit varata sinulle sopivan soittoajan digitaalisen asiointipalvelun kautta.

Siirry asiointipalveluun

Mitä sosiaalityö- ja ohjaus on?

Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus ovat luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden asiakkaiden hyvinvointia edistäviä olosuhteita, toimintakykyä ja osallisuutta.  Ikääntyneiden parissa tehtävässä työssä on mukana gerontologinen eli ikääntymiseen liittyvä asiantuntijuus.

Ikääntyneitä asiakkaita tuetaan löytämään ratkaisuja kohdattuihin elämäntilanteen vaikeuksiin. Tuen tarpeet ja niihin vastaavat ratkaisut arvioidaan ja suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Työtä toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti yhteistyössä muiden ammattihenkilöiden ja palveluiden kanssa. Työntekijä tapaa asiakkaan tavallisesti kotikäynnillä.

Sosiaalityöntekijän työssä korostuu erityisen tuen tarpeeseen liittyvä arviointi ja ratkaisuvaihtoehtojen etsiminen yhdessä asiakkaan ja omaisten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Sosiaalityöntekijän työ on asiakas- ja asiantuntijatyötä.

Sosiaaliohjaajan työ on suunnitelmallista ja tukea esimerkiksi palvelujen käytössä, arjen hallinnassa, tai tukimuotojen yhteensovittamisessa sekä elämänhallinnan ja toimintakyvyn vahvistamisessa. 

Palvelun esihenkilö

Marjut Kettunen

Johtava sosiaalityöntekijä

0404831274

Takaisin ylös